Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de prijsbijstelling en de eindejaarsmarge ter hoogte van respectievelijk € 104,9 en € 166,5 miljoen. De prijspeilbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van het DMF. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt.

Licence