Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 340,9 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.951,2 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 363,4 miljoen tot € 8.811,8 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 4.610.299

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

€ 340.917

Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2021

€ 4.951.216

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2021

€ 4.610.299

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021

€ 340.917

Stand begroting Defensie (K) in de voorjaarsnota 2021

€ 4.951.216

Licence