Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Versterkte internationale rechtsorde (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

105 376

0

105 376

35 411

140 787

‒ 10 500

‒ 8 000

800

24 000

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

126 449

0

126 449

5 183

131 632

470

‒ 30

245

400

 

waarvan juridisch verplicht

65%

   

76%

    
           

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

48 945

0

48 945

400

49 345

400

400

400

400

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal recht

3 685

0

3 685

0

3 685

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Verenigde Naties

34 525

0

34 525

0

34 525

0

0

0

0

 

OESO

7 135

0

7 135

400

7 535

400

400

400

400

 

Internationaal Strafhof

3 600

0

3 600

0

3 600

0

0

0

0

           

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63 402

0

63 402

100

63 502

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Mensenrechtenfonds

25 457

0

25 457

‒ 5 763

19 694

‒ 709

‒ 1.200

‒ 700

‒ 700

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Mensenrechtenfonds

30 295

0

30 295

1 363

31 658

709

1.200

700

700

 

Mensenrechten multilateraal

7 650

0

7 650

4 500

12 150

0

0

0

0

           

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

14 102

0

14 102

4 683

18 785

70

‒ 430

‒ 155

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Carnegiestichting

4 400

0

4 400

3 494

7 894

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Vredespaleis

6 829

0

6 829

0

6 829

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal Strafhof

1 012

0

1 012

0

1 012

0

0

0

0

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 111

0

1 111

889

2 000

70

‒ 430

‒ 155

0

 

Nederland Gastland

750

0

750

300

1 050

0

0

0

0

           

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is flink gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit komt voornamelijk doordat een meerjarige overeenkomst is aangegaan met OHCHR om de beheerlast terug te dringen. Daarnaast is onze inzet gericht op het tegengaan van straffeloosheid van de meest ernstige mensenrechtenschendingen, middels het steunen van specifieke onderzoeks- en bewijsvergaringsmechanismen overgezet naar meerjarige financiering.

Uitgaven

Artikel 1.2

Vanuit het Mensenrechtenfonds is EUR 4,5 miljoen overgeheveld naar Mensenrechten multilateraal om met een multilaterale aanpak de wereldwijde persvrijheid te ondersteunen.

Artikel 1.3

De Carnegie Stichting voldeed in december aan de subsidievoorwaarden voor het subsidiebedrag over het jaar 2020, waardoor betaling van het subsidiebedrag in januari kon plaatsvinden. Het subsidiebedrag is als Eindejaarsmarge uit 2020 doorgeschoven naar 2021.

Licence