Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Veiligheid en stabiliteit (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

268 973

‒ 1 150

267 823

‒ 9 966

257 857

1 784

9 131

2 226

3 693

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

284 188

‒ 1 150

283 038

‒ 20 675

262 363

2 204

1 237

1 090

1 058

 

waarvan juridisch verplicht

83%

   

86%

    
           

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

12 441

350

12 791

1 354

14 145

1 619

1 569

1 569

1 275

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Atlantische Commissie

556

0

556

44

600

44

44

44

100

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

NAVO

7 120

0

7 120

980

8 100

1 200

1 150

1 150

1 150

 

WEU

565

0

565

25

590

25

25

25

25

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 700

0

2 700

0

2 700

0

0

0

0

 

Veiligheidsfonds

1 500

350

1 850

305

2 155

350

350

350

0

           

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

13 041

0

13 041

2 029

15 070

1 419

1 369

1 024

349

 

Subsidies (regelingen)

         
 

Anti-terrorisme instituut

341

0

341

479

820

169

119

99

99

 

Contra-terrorisme

7 420

0

7 420

‒ 1 623

5 797

0

0

0

0

 

Cyber security

3 080

0

3 080

0

3 080

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

1 250

1 250

1 250

1 250

925

250

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Contra-terrorisme

880

0

880

1 923

2 803

0

0

0

0

 

Cyber security

1 320

0

1 320

0

1 320

0

0

0

0

           

2.3

Wapenbeheersing

10 882

0

10 882

1 662

12 544

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

IAEA

7 317

0

7 317

0

7 317

0

0

0

0

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 645

0

1 645

62

1 707

0

0

0

0

 

CTBTO

1 920

0

1 920

1 600

3 520

0

0

0

0

           

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

218 002

‒ 1 500

216 502

‒ 26 063

190 439

‒ 834

‒ 1 701

‒ 1 503

‒ 566

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

0

28

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

0

25 000

0

0

0

0

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

0

2 500

250

2 750

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Makandra

0

880

880

0

880

1 698

1 698

903

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Makandra

0

120

120

0

120

232

232

237

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

OVSE

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

57 150

0

57 150

5 000

62 150

0

0

0

0

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

101 011

‒ 2 500

98 511

‒ 5 000

93 511

‒ 2 500

‒ 2 500

‒ 2 500

0

 

Overige

1 113

0

1 113

‒ 1 113

0

‒ 264

‒ 1 131

‒ 143

‒ 566

           
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Inzet hoog-risico posten

25 200

0

25 200

‒ 25 200

0

0

0

0

0

           

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

0

29 822

343

30 165

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

11 822

0

11 822

900

12 722

0

0

0

0

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

9 754

0

9 754

‒ 4 412

5 342

‒ 5 610

‒ 5 093

‒ 5 211

‒ 4 986

           
 

Opdrachten

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

0

0

0

3 458

3 458

5 452

4 463

4 563

4 305

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

0

0

0

533

533

600

630

648

681

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

8 246

0

8 246

‒ 136

8 110

‒ 442

0

0

0

           
 

Ontvangsten

1 242

0

1 242

0

1 242

0

0

0

0

           

2.10

Doorberekening Defensie diversen

242

0

242

0

242

0

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt in 2021 af met EUR 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie.

Uitgaven

Artikel 2.1

De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen omdat de NAVO-contributie meerjarig is verhoogd op basis van de meerjarige NAVO-begroting.

Artikel 2.2

Het budget voor bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme stijgt de komende jaren als gevolg van de bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).

Artikel 2.3

Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2021 vanwege een vertraagde betaling van contributie aan CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization).

Artikel 2.4

Het budget voor subartikel 2.4 is meerjarig naar beneden bijgesteld doordat de verwachting is dat de uitgaven voor VN crisisbeheersingsoperaties lager uitvallen. De vrijgekomen middelen worden o.a. ingezet voor het samenwerkingsmechanisme Nederland-Suriname. Naar aanleiding van het amendement van het lid Sjoerdsma c.s., het amendement van het lid Van Helvert c.s. en een hoogamtelijke interdepartementale missie is dit samenwerkingsmechanisme gestart onder de naam Makandra (zoals geïntroduceerd in Kamerstuk 20 361, nr. 194).

Daarnaast wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico posten.

Zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2020, zijn er binnen het Stabiliteitsfonds activiteiten vertraagd in verband met COVID-19. Deze uitgaven schuiven door naar 2021 waardoor dit budget stijgt.

Licence