Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021

Tabel 3 (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2021

 

1.568.510

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    

1

Boeten en transacties

33

‒ 74.000

2

Transactie ABN AMRO (boete-deel)

33

300.000

3

Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

36

25.947

4

Afromen eigen vermogen COA

37

68.900

    
 

Overige mutaties

 

11.912

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.901.269

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

  • Boeten en TransactiesConform de laatste inzichten uit de raming van de ontvangsten boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. Voor 2022 en verder worden meevallers verwacht. De relatief lage instroom in 2021 van de WAHV-boetes kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen.

  • Transactie ABN AMRO (boete-deel)

    ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Het boete-deel van grote schikkingen is niet apart geraamd. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij deze eerste suppletoire begroting. Het ontneminsdeel van 180 mln. valt binnen de geraamde opbrengsten aan afpakken voor 2021.

  • Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening.

  • Afromen eigen vermogen COADit betreft het afromen van het eigen vermogen van COA, het eigen vermogen komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

Licence