Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

6.365.623

0

6.365.623

187.723

6.553.346

261.231

178.502

180.304

153.149

           
 

Programma-uitgaven

6.365.623

0

6.365.623

201.550

6.567.173

282.327

206.452

206.787

206.916

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

31.2

31.2 Bekostiging Politie

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Politie

6.093.863

0

6.093.863

192.032

6.285.895

276.515

200.433

200.765

200.894

 

Politieacademie

3.010

0

3.010

65

3.075

65

65

65

65

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES brandweer- en politiekorps

26.327

0

26.327

597

26.924

606

606

590

590

 

Opdrachten

         
 

Taptolken

11.164

0

11.164

205

11.369

205

205

205

205

           

31.3

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.715

0

11.715

‒ 127

11.588

‒ 127

74

74

74

 

Beheer meldkamers

198.316

0

198.316

8.434

206.750

4.648

4.647

4.666

4.666

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

851

0

851

20

871

20

20

20

20

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

1.825

0

1.825

‒ 33

1.792

34

50

50

50

 

Subsidies

         
 

Opsporing

2.318

0

2.318

44

2.362

44

44

44

44

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.819

0

3.819

81

3.900

83

83

83

83

 

Overige Subsidies

540

0

540

10

550

10

10

10

10

 

Opdrachten

         
 

Providers

10.049

0

10.049

187

10.236

189

180

180

180

 

Overige Opdrachten

1.826

0

1.826

35

1.861

35

35

35

35

           
 

Ontvangsten

9.188

0

9.188

2.495

11.683

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 192,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

  • Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 31,5 mln.) en voor bewaken en beveiligen (25,4 mln.);

  • Toekenning van 21,0 mln. aan prijsbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

  • Toekenning van € 115,6 mln. aan loonbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.;

  • Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers 8,4 mln.Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere:

  • C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (1,3 mln.) van Financiën in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg;

  • De toekenning van loonbijstelling (2,3 mln.) en prijsbijstelling (2,3 mln.).

Licence