Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

0

5.070

 

‒ 2.000

3.070

Uitgaven

0

4.964

 

‒ 2.000

2.964

Waarvan juridisch verplicht

 

34%

  

56%

18.06 Externe veiligheid

 

4.964

 

‒ 2.000

2.964

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

0

Ontvangsten

 

‒ 279.862

  

‒ 279.862

18.09 Ontvangsten

 

4

  

4

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

 

‒ 279.866

  

‒ 279.866

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).

Licence