Base description which applies to whole site
+

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

13.312.853

14.065.433

‒ 6.996.743

‒ 97.175

6.971.515

19.09 Ten laste van begroting IenW

13.312.853

14.065.433

‒ 6.996.743

‒ 97.175

6.971.515

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

Licence