Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

231.300

166.573

‒ 53.923

‒ 101.718

10.932

Uitgaven

234.674

170.151

‒ 50.831

‒ 103.188

16.132

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

20.01 Verkenningen

1.695

3.907

0

‒ 3.907

0

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

20.03 Reserveringen

232.979

155.789

‒ 40.376

‒ 101.713

13.700

20.03.01 Gebiedsprogramma's

25.574

17.874

‒ 10.782

‒ 7.092

0

20.03.02 Overige reserveringen

207.405

137.915

‒ 29.594

‒ 94.621

13.700

20.04 Generieke Investeringsruimte

 

0

200

‒ 200

2.432

2.432

20.05 Investeringsruimte

0

10.255

‒ 10.255

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

0

0

0

0

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

0

1.498

‒ 1.498

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

0

8.757

‒ 8.757

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

20.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).

Saldo 2021

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.

Overboeking Hoofdstuk XII

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).

Licence