Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 22 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

251.330

‒ 251.330

0

0

      

Uitgaven

0

251.330

‒ 251.330

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 251,3 miljoen. Het totaal van € 251,3 miljoen is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

Licence