Base description which applies to whole site
+

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 16,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 10,9 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

  • Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd.

  • Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.

  • Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

Uitgaven

De verlaging van € 16,1 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

20.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

  • Op de reserering voor het schone luchtakkoord is € 5,2 miljoen minder gerealiseerd dan voorzien. Er zijn minder subsidies toegekend dan voorzien.

  • Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd.

  • Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.

20.04 Generieke Investeringsruimte

Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

Licence