Base description which applies to whole site
+

2.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Toelichting

Indien rekening wordt gehouden met de suppletoire begrotingsmutaties is er geen bijstelling op artikel 2. De suppletoire begrotingsmutaties zijn in de eerste en tweede suppletoire begroting 2021 toegelicht.

Licence