Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Verplichtingen

Eigen personeelDe realisatie op eigen personeel is € 8,3 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting, tijdelijke leegstaande vacatures door uit- en doorstroom van medewerkers en moeilijk opvulbare functies.

Inhuur externenDe realisatie op inhuur externen is € 10,7 mln. hoger uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Er is extra ingehuurd om de onderbezetting op eigen personeel te compenseren.

Materiele uitgaven

Bijdrage aan SSO'sDe realisatie op bijdrage aan SSO's is € 5,1 mln. hoger uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting vanwege opgelopen prijsstijgingen bij SSO's.

Overig materieel De realisatie op overig materieel is € 1,9 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt onder andere veroorzaakt door werkzaamheden die zijn doorgeschoven naar 2022. Ook is in de Veegbrief 20212 een stijging van circa € 11,9 mln. aangekondigd als gevolg van het pas in 2022 tekenen van nieuwe contracten voor Categoriemanagement.

Uitgaven

Eigen personeelDe realisatie op eigen personeel is € 10,6 mln. lager uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting, tijdelijke leegstaande vacatures door uit- en doorstroom van medewerkers en moeilijk opvulbare functies.

Inhuur externenDe realisatie op inhuur externen is € 6,1 mln. hoger uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Er is extra ingehuurd om de onderbezetting op eigen personeel te compenseren.

Ontvangsten

ApparaatsontvangstenDe apparaatsontvangsten zijn € 8,8 mln. hoger uitgevallen dan geraamd in de tweede suppletoire begroting. Bij Domeinen Roerende Zaken vallen de ontvangsten hoger uit vanwege de incidentele verkoop van een partij munten. Ook vallen de ontvangsten hoger uit vanwege hogere verjaarde opbrengsten uit de consignatiekas, doorgeschoven opbrengsten van het Rijksvastgoedbedrijf uit 2020 en door de uitleen van eigen personeel.

2

Kamerstukken II 2021-22, 35 925, nr. 14

Licence