Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 7 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Versterken rechtsstaat (13.956)

13.956 (100%)

0 (0%)

  

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur (14.459)

9.284 (54,7%)

7.675 (45,3%)

Subsidies (regelingen) (270)

Opdrachten Caribisch Nederland (1.314)

Opdrachten landen (1.214)

Bijdragen aan medeoverheden versterken bestuurs- en uitvoeringskracht (3.000)

 

Bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan landen (1.741)

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (136)

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (28.517)

28.517 (100%)

0 (0%)

  

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (0)

0 (0%)

0 (0%)

  
      

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

7.675

  
Licence