Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds

Artikel 1. BES-fonds

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2020

4.783

0

0

0

0

Extrapolatie

35.372

       

Nieuwe mutaties

6.156

12.145

0

0

0

Waarvan:

      

1) Wisselkoers BES-fonds

4.823

12.145

0

0

0

0

2) Extra middelen Covid-19

1.333

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

2. Extra middelen Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

       

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2020

4.783

0

0

0

0

Extrapolatie

35.372

       

Nieuwe mutaties

6.156

12.145

0

0

0

Waarvan:

      

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

6.156

12.145

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence