Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 51 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

134.102

264.052

226.230

114.971

102.438

84.446

        

Uitgaven

0

129.172

264.094

217.379

114.971

102.438

84.446

        

Nog te verdelen

0

129.172

264.094

217.379

114.971

102.438

84.446

Loonbijstelling

0

7.879

3.103

10.229

5.441

5.169

4.977

Prijsbijstelling

0

13.395

9.713

10.237

9.836

7.138

7.104

Programma onvoorzien

0

104.226

216.756

137.288

44.911

30.126

28.267

Apparaat onvoorzien

0

3.672

34.522

59.625

54.783

60.005

44.098

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Vanuit dit artikel wordt de bij eerste suppletoire begroting 2020 toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleids- en apparaatsartikelen overgeboekt. Bij Voorjaarsnota 2020 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor de compensatie van ouders en het herstellen van toeslagen en voor de transitie en structurele versterking van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en het Kerndepartement. Een deel van deze middelen staat gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. Voorts staan op dit artikel middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.

Licence