Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 107 Artikel 31 Politie

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Bekostiging Politie

Art.31.2

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

De risico's van belangenverstrengeling, nadat een medewerker uit dienst is gegaan bij de politie en de KMar

Art. 31

2020

2021

Review aanpak, resultaten en effectiviteit bestrijding drugshandel

Art. 31

2020

2021

Tabel 108 Artikel 32 – Rechtsbijstand en Rechtspleging

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Nulmeting en evaluatie wet USB

Art. 32

Startfase

N.n.b.

Binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984

 

2019

2020

Duur van de ontnemingsprocedure

Art. 32.2

Startfase

N.n.b.

Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen

Art. 32.2

Startfase

N.n.b.

Valse aangiften zedenzaken

Art. 32.3

Startfase

N.n.b.

Tabel 109 Artikel 33 – Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Apparaatskosten OM

Art. 33.1

2020

2021

Bestuur, informatie en technologie

Art. 33.2

2020

2021

Opsporing en vervolging

Art. 33.3

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) (alias de Voetbalwet/ de Overlastwet)

Art. 33

2020

2021

Onderzoek strafvordering en strafoplegging voor seksueel misbruik minderjarigen

Art. 33

2020

2021

Monitoring inzake artikel 13b van de Opiumwet

Art. 33

2020

2021

Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2020

Art. 33

2020

2021

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III: de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk

Art. 33.3

2019

2021

Tabel 110 Artikel 34 – Straffen en beschermen

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Slachtofferzorg

Art. 34.4

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Evaluatie pilot Halt voor jongvolwassenen

Art. 34

Startfase

N.n.b.

Opstellen onderzoeksprogramma Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)

Art. 34

2020

2021

Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders

Art. 34

2020

2021

Opstellen onderzoeksprogramma visie GW en wet Straffen en beschermen

Art. 34

2020

2021

Inzicht in stijging recidive onder jeugdigen

Art. 34

2020

2021

Monitor Jeugdcriminaliteit:

Art. 34

2019

2021

A.      Overkoepelend Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit

   

B.      Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ2020)

   

C.      Jeugdige cyberdaders strafdossiers MJC

   

D.      Hotspots MJC

   

E.       Resocialisatie MJC

   

Realisatie visie op gevangenisstraffen

Art. 34

Najaar 2019

2021

Haalbaarheidsonderzoek recidive meten obv politiedata

Art. 34

2020

2021

Nieuwe nulmeting kansspelen

Art. 34.2

2020

Najaar 2020

Procesevaluatie Wet Langdurig Toezicht

Art. 34.2

2020

2021

Tabel 111 Artikel 36 – Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Nationale Veiligheid en. Terrorismebestrijding

Art. 36.2

2023

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Evaluatieonderzoek Nederlandse Cybersecurity Agenda

Art. 36.2

Startfase

N.n.b.

State of the art Statelijke Dreigingen

Art. 36.2

Startfase

N.n.b.

Intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed binnen jihadistische en rechtsextremistische gezinnen

Art. 36.2

2020

Najaar 2020

Tabel 112 Artikel 37 – Migratie

Onderzoek

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

3. Overig onderzoek

   

Juridische analyse verhouding jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht

Art. 37.2

Startfase

N.n.b.

Inventarisatie verbetering geloofwaardigheid asielaanvragen seksuele identiteit of geloofsovertuiging

Art. 37.2

Najaar 2019

2020

Licence