Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Tabel 104 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11 Integraal waterbeleid

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

53.480

47.803

42.702

39.124

38.919

41.132

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

730

     

Mutatie Amendement 2020

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

5.924

4.490

‒ 225

2.503

2.533

2.653

Nieuwe mutaties

 

‒ 403

9.772

8.637

4.925

5.155

1.038

Stand ontwerpbegroting 2021

 

59.731

62.065

51.114

46.552

46.607

44.823

Tabel 105 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11.01

Algemeen waterbeleid

      

1

Bijdrage IenW - brede problematiek

0

‒ 1.397

‒ 647

‒ 360

‒ 360

‒ 360

 

Diversen

‒ 285

1.359

‒ 141

‒ 141

‒ 141

‒ 102

11.02

Waterveiligheid

      
 

Diversen

‒ 168

‒ 152

‒ 31

0

0

0

11.03

Grote oppervlaktewateren

      
 

Diversen

0

0

0

230

0

0

11.04

Waterkwaliteit

      

2

Uitvoering Noordzeeakkoord

0

9.962

9.456

5.426

5.656

1.500

 

Diversen

50

0

0

‒ 230

0

0

Totaal

‒ 403

9.772

8.637

4.925

5.155

1.038

Ad. 1 Dit betreft een bijdrage van DGWB aan IenW-brede problematiek apparaat 7 procent en programma 32 procent.

Ad. 2 Meerjarige bijdrage van IenW van € 46,8 miljoen ten behoeve van het Noordzeeakkoord. IenW ontvangt de departementale bijdragen (excl. EMVAF) en herverdeelt het daarna middels aparte overboekingen naar de begrotingen waar de uitgaven gedaan zullen worden. Het Kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een transitiebedrag van € 200 miljoen euro tot en met 2030 beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor het de veilige doorvaart van de aan te leggen windparken, en voor extra handhaving door de NVWA.

Tabel 106 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en Ondergrond

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

30.784

133.171

132.536

136.068

136.262

134.049

Mutatie Nota van wijziging 2020

       

Mutatie Amendement 2020

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

3.227

4.205

3.843

2.344

1.894

230

Nieuwe mutaties

 

‒ 140

5.280

1.805

   

Stand ontwerpbegroting 2021

 

33.871

142.656

138.184

138.412

138.156

134.279

Tabel 107 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

13.01

Ruimtelijke instrumentarium

      

13.04

Ruimtegebruik bodem

      

1

Coronamaatregel drinkwater Caribisch Nederland

0

3.352

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 396

‒ 32

0

0

0

0

13.05

Eenvoudig Beter

      

2

Transitiekosten RWS Omgevingswet

268

1.960

1.805

0

0

0

 

Diversen

‒ 12

0

0

0

0

0

Totaal

 

‒ 140

5.280

1.805

0

0

0

Ad. 1 Dit betreft een bijdrage aan RWS voor de kosten die RWS maakt voor de transitie in het kader van de Omgevingswet aan de hand van een leer & ontwikkeltraject omgevingswet en de ontwikkeling van de aansluiting van RWS op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Tabel 108 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14 Wegen en verkeersveiligheid

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

85.836

82.958

75.937

82.455

85.004

72.304

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

1.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

84.491

63.328

79.340

99.692

116.275

97.877

Nieuwe mutaties

 

5.907

7.503

‒ 880

‒ 718

‒ 716

‒ 715

Stand ontwerpbegroting 2021

 

177.234

153.789

154.397

181.429

200.563

169.466

Tabel 109 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

14.01

Netwerken

      

1

Snelfietsroutes

15.481

6.806

0

0

0

0

2

Middelen BenO CN Bonaire

‒ 14.500

     
 

Diversen

65

‒ 49

‒ 202

‒ 181

‒ 182

‒ 184

14.02

Veiligheid

      

3

Middelen bijdrage CBR

2.100

2.100

0

0

0

0

4

Middelen bijdrage CBR eigenaar

3.800

0

0

0

0

0

5

Bijzondere bromfiets

‒ 455

‒ 455

‒ 455

‒ 455

‒ 455

‒ 455

6

Inboeking KIWA tarieven

‒ 352

‒ 352

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 232

‒ 89

‒ 15

14

11

7

14.03

Slimme en Duurzame Mobiliteit

      
 

Diversen

0

‒ 458

‒ 208

‒ 96

‒ 90

‒ 83

Totaal

 

5.907

7.503

‒ 880

‒ 718

‒ 716

‒ 715

Ad. 1 Dit betreft een overboeking van middelen vanuit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van de Regeling Snelfietsroutes.

Ad. 2 Dit betreft de terugboeking van de middelen voor onderhoudsimpuls infrastructuur 2020-2023 (€ 11 miljoen) en de bijbehorende showcases (€ 3,5 miljoen) die zijn bestemd voor Bonaire naar het Infrastructuurfonds. De governance moet eerst op orde worden gebracht, zodat de middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet. In afwachting hiervan worden de middelen gereserveerd op artikel 20 van het Infrastructuurfonds.

Ad. 3 Dit betreft de bijdrage aan het CBR, omdat het CBR onvoldoende middelen heeft om haar taken uit te kunnen voeren door een stapeling van benodigde wijzigingen in de regelgeving, politieke toezeggingen en beleidswensen.

Ad. 4 Het eigen vermogen van het CBR wordt eenmalig aangezuiverd, omdat het CBR onvoldoende buffer heeft om onvoorziene extra kosten en eventuele tegenvallende opbrengsten zelf op te kunnen vangen. Besloten is om deze eenmalige aanzuivering IenW breed te dekken.

Ad. 5 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 14 naar artikel 24 ter compensatie voor de kosten voor onder andere bijzondere bromfiets.

Ad. 6 Dit betreft een overboeking vanuit artikel 14 naar artikel 24 ten behoeve van het inboeken van tarieven voor Kiwa. Kiwa is een bedrijf dat gespecialiseerd is in testen, inspectie en certificering op het gebied van onder andere de bouw en infrastructuur.

Tabel 110 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16 Spoor

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

28.508

28.006

26.817

23.524

10.123

10.123

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

1.488.000

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

7.022

775

780

775

539

291

Nieuwe mutaties

 

‒ 332

‒ 472

‒ 70

‒ 47

‒ 49

‒ 50

Stand ontwerpbegroting 2021

 

1.523.198

28.309

27.527

24.252

10.613

10.364

Tabel 111 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

16.01

Spoor

      
 

Diversen

‒ 332

‒ 472

‒ 70

‒ 47

‒ 49

‒ 50

Totaal

 

‒ 332

‒ 472

‒ 70

‒ 47

‒ 49

‒ 50

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht. 

Tabel 112 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1000)

17 Luchtvaart

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

24.443

11.898

9.504

8.872

8.009

6.126

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

861

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

1.202

443

393

29

12

1.102

Nieuwe mutaties

 

8.668

14.740

11.085

2.580

2.083

1.721

Stand ontwerpbegroting 2021

 

35.174

27.081

20.982

11.481

10.104

8.949

Tabel 113 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

17.01

Luchtvaart

      

1

Aanleg platformen Bonaire

0

4.500

4.500

0

0

0

2

Aanpak erosie Sint Eustatius

3.000

0

0

0

0

0

3

Bijdrage RDW drones

1.100

0

0

0

0

0

4

Drones opdrachten

400

2.000

782

648

648

648

5

Hybride elektrisch vliegen

0

1.000

575

0

0

0

6

Kasschuif

‒ 1.841

0

0

724

860

257

7

Klimaatbeleid luchtvaart

200

2.300

2.000

0

0

0

8

Update masterplan Sint Eustatius

1.200

0

0

0

0

0

 

Diversen

4.609

4.940

3.228

1.208

575

816

Totaal

8.668

14.740

11.085

2.580

2.083

1.721

Ad 1. Met de aanleg van de platformen wordt de laatste bevinding van de International Civil Aviation Organization (ICAO) verwerkt. Deze investeringen zijn nodig om te kunnen voldoen aan internationale ICAO veiligheidsstandaarden.

Ad 2. Sint Eustatius is in september 2017 getroffen door de orkanen Irma en Maria. De orkanen hebben de problematiek van de erosie op het eiland verder verslechtert. Deze middelen zijn bestemd voor de aanpak hiervan.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de RDW voor de bouw van het droneregister.

Ad 4. Deze middelen zijn bestemd om de tijdige implementatie van Europese regelgeving met betrekking tot drones te kunnen realiseren en om goed voorbereid te zijn op kwaadwillend gebruik van drones.

Ad 5. Dit betreft een subsidie in het kader van het actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen. Omdat er nog veel technologische uitdagingen zijn op het gebied van hybride elektrisch vliegen ligt de nadruk de komende jaren op onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Voor 2021 en 2022 worden de middelen onder andere gebruikt voor onderzoek naar nieuwe businessmodellen.

Ad 6. Met deze kasschuif worden de GIS-budgetten op artikel 17 in het juiste kasritme gezet om overeen te stemmen met de verwachte uitgaven.

Ad 7. Deze middelen betreffen subsidies voor onder andere het stimuleren van Research en Development en scale up productie voor duurzame brandstoffen.

Ad 8. Deze middelen zijn bedoeld als hulp bij de uitvoering van de update van het masterplan voor Sint Eustatius. Het geeft de connectiviteit in de Caribische regio een impuls.

Tabel 114 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

39.881

9.081

8.927

9.423

11.057

4.874

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

2000

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

2.913

390

163

179

206

93

Nieuwe mutaties

 

16.648

11.616

14.009

16.038

16.032

5.032

Stand ontwerpbegroting 2021

 

61.442

21.087

23.099

25.640

27.295

9.999

Tabel 115 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

18.01

Scheepvaart en havens

      

1

Bouw Zeehaven Saba

2.250

0

0

0

0

0

2

Elektrisch varen

5.440

0

0

0

0

0

3

Retrofit binnenvaart

4.000

12.000

14.000

16.000

16.000

5.000

4

Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

4.750

0

0

0

0

0

 

Diversen

208

‒ 384

9

38

32

32

Totaal

16.648

11.616

14.009

16.038

16.032

5.032

Ad 1. Deze middelen zijn bestemd om bij de nieuwe zeehaven op Saba te zorgen voor een veilige en efficiënte scheiding van vrachtverkeer en personenverkeer.

Ad 2. Voor het bekostigen van een rijksbijdrage aan het Modular Energy Concepts (MEC) consortium wordt budget overgeboekt van de investeringsruimte Hoofvaarwegen naar HXII artikel 18 ten behoeve van stimulering elektrisch varen in de binnenvaart door middel van een subsidie voor de ontwikkeling van batterijcontainers.

Ad 3. Dit betreft een overboeking van de aanvullende post naar artikel 18 voor de subsidiemaatregel Retrofit binnenvaart teneinde de stikstofuitstoot door de binnenvaartsector te reduceren.

Ad 4. Dit betreft een bijdrage aan de Gemeente Tilburg voor de optimalisatie van de binnenvaartinfrastructuur om het bereiken van een modal shift op de corridor naar Rotterdam en Venlo bespoedigen.

Tabel 116 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19 Klimaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

44.374

44.347

43.577

43.492

43.489

43.489

Mutatie Nota van wijziging 2020

       

Mutatie Amendement 2020

 

‒ 1.000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

16.117

1.118

1.199

1.214

1.214

1.215

Nieuwe mutaties

 

3.565

740

852

‒ 1.130

‒ 1.130

‒ 1.089

Stand ontwerpbegroting 2021

 

63.056

46.205

45.628

43.576

43.573

43.615

Tabel 117 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

      

1

Climate Action Summit (CAS)

545

600

0

0

0

0

2

Bronbeleid PFAS

2.000

2.000

2.000

0

0

0

3

Nederlands Polair Programma

0

‒ 792

0

0

0

0

4

Bijdrage apparaat actuele beleidsdossiers

0

‒ 782

‒ 803

‒ 815

‒ 815

‒ 815

 

Diversen

1.020

‒ 286

‒ 345

‒ 315

‒ 315

‒ 274

Totaal

3.565

740

852

‒ 1.130

‒ 1.130

‒ 1.089

        

Ad 1. Dit betreft een overboeking van middelen van diverse artikelen ter financiering van de Climate Action Summit (CAS). De conferentie - die in verband met COVID-19 digitaal zal plaatsvinden in 2021 - moet eraan bijdragen dat de resultaten van de Global Commission on Adaptation geborgd worden en de versnelling van klimaatadaptatie wordt gecontinueerd.

Ad 2. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 20 van het Infrastructuurfonds (reservering Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit) naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM voor werkzaamheden in het kader van het bronbeleid voor poly- en perfluoralkylstoffen PFAS à € 6 miljoen over een periode van 3 jaar. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19.

Ad 3. Dit betreft een overboeking van IenW naar het ministerie van OCW inzake de samenwerking tussen de departementen en NWO ten aanzien van het Nederlands Polair Programma (NPP). IenW draagt bij aan de kosten.

Ad 4. Dit betreft een overboeking van artikel 19 naar artikel 98 (apparaat) in het kader van strategische personeelsplanning (SPP) en de benodigde capaciteit voor actuele beleidsdossiers zoals Circulaire Economie, het Schone Lucht Akkoord (SLA) en PFAS. Deze aanvullende capaciteit is benodigd om de nieuwe beleidsterreinen en programma’s adequaat uit te voeren.

Tabel 118 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

26.045

26.686

27.191

29.158

29.805

29.805

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

4.680

818

834

899

919

930

Nieuwe mutaties

 

2.783

‒ 250

73

158

156

7.166

Stand ontwerpbegroting 2021

 

33.508

27.254

28.098

30.215

30.880

37.901

Tabel 119 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

      

1

Centrale voorziening geluidsgegevens (CVGG) + beheer

1.554

300

300

300

300

300

2

Aanvullingsspor Geluid

1.170

0

0

0

0

0

3

Subsidie CLICKNL

‒ 1.000

0

0

0

0

0

4

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)

1.425

0

0

0

0

0

5

Bijdrage IenW-brede problematiek

0

‒ 587

‒ 257

‒ 133

‒ 135

‒ 135

6

Extrapolatie geluidssanering

0

0

0

0

0

7.010

 

Diversen

‒ 366

37

30

‒ 9

‒ 9

‒ 9

Ad 1. Dit betreffen middelen voor de laatste fase van de ontwikkeling van de centrale voorziening geluidsgegevens (CVGG), inclusief een register voor geluidgevoelige objecten boven de maximale waarde. Het CVGG is één van de Informatieproducten Geluid, die nodig zijn om het Aanvullingsspoor Geluid binnen de Omgevingswet in werking te kunnen laten treden. De structurele reeks van € 0,3 miljoen betreft het beheer van de CVGG, monitoring van de gezondheidseffecten en kennisontwikkeling over laagfrequent geluid.

Ad 2. Voor het Aanvullingsspoor Geluid zijn middelen benodigd voor het World Health Organisation (WHO)-advies en het Geluidloket Geluid Productieplafond voor Rijksinfrastructuur.

Ad 3. Dit betreft een overboeking van artikel 20 naar artikel 21 ten behoeve van een subsidietoekenning aan CLICKNL in het kader van de stimulering van het programma Circulair Ontwerpen (CIRCO). CIRCO helpt ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te (her-)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Ad 4. Dit betreft een ophoging van het uitgavenbudget op artikel 20 met de teruggestorte middelen door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Zie ook «ontvangsten artikel 20» beneden.

Ad 5. Deze middelen zijn ingezet ten behoeve van de dekking van een aantal IenW-prioritaire dossiers.

Ad 6. Dit betreft de extrapolatie van het budget voor de geluidsanering. Het budget voor de geluidsanering bij rijks- en spoorwegen (Meerjaren programma Geluidsanering) is destijds gevormd uit middelen van de toenmalig departementen VROM en V&W. Vastlegging in de rijksbegroting voor 2025 en verder was bij de start van de reeksen nog niet mogelijk. Deze extrapolatie regelt de technische verwerking hiervan.

Tabel 120 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en Geluid

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

 

1.425

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

 

1.425

0

0

0

0

0

Tabel 121 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20

Lucht en Geluid

      

1

Eindafrekening Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)

1425

     

Totaal

1.425

     

Ad 1. Dit betreft een ophoging van het ontvangstenbudget op artikel 20 in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijken de werkelijke kosten lager te zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. 

Tabel 122 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21 Duurzaamheid

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

89.644

26.533

26.822

30.691

30.690

30.690

Mutatie Nota van wijziging 2020

       

Mutatie Amendement 2020

       

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

‒ 315

1.207

592

662

662

666

Nieuwe mutaties

 

416

23.242

14.878

4.932

4.931

‒ 69

Stand ontwerpbegroting 2021

 

89.644

50.982

42.292

36.285

36.283

31.287

Tabel 123 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

      
 

Diversen

0

‒ 18

‒ 5

‒ 3

‒ 3

‒ 3

21.05

Duurzame productketens

      

1

NNI: verscheidene opdrachten

833

93

0

0

0

0

2

PBL: monitoring en sturing werkprogramma CE

‒ 2.000

0

0

0

0

0

3

Subsidie CLICKNL

1.000

0

0

0

0

0

4

Circulaire economie

0

15.000

15.000

5.000

5.000

0

5

Urgenda 2 Vries- en koelkasten

 

1.000

    
 

Diversen

101

309

‒ 96

‒ 53

‒ 54

‒ 54

Ad 1. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en het beheer van Nederlandse normen (NEN). In dit geval gaat het om een opdracht aan de NNI voor het beheer van de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, het voeren van het normcommissiesecretariaat Pyrotechnische artikelen en het beheer van de normen voor transportleidingen.

Ad 2. Dit betreft de financiering van de door het PBL uitgevoerde monitoring en sturing van het werkprogramma Circulaire Economie in opdracht van het ministerie van IenW.

Ad 3. Dit betreft een overboeking van artikel 20 naar artikel 21 ten behoeve van een subsidietoekenning aan CLICKNL in het kader van de stimulering van het programma Circulair Ontwerpen (CIRCO). CIRCO helpt ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te (her-)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Ad 4. Het werken naar een circulaire economie (CE) is een prioriteit in het regeerakkoord en het kabinet heeft zich gecommitteerd aan een Rijksbreed programma. Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren ‒ 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050 - zijn deze aanvullende middelen vrijgemaakt. Hiermee kan onder andere invulling worden gegeven aan de transitieagenda's.

Ad 5. Het kabinet heeft besloten tot een tweede maatregelenpakket in het kader van Urgenda. Hiervoor worden middelen van de begroting van ministerie van Financiën (Aanvullende Post) naar de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgeheveld. De uitgaven betreffen de kosten van communicatie en voorlichting over een retourpremie op koel- en vrieskasten en uitgaven voor Circulaire maatregelen in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW).

Tabel 124 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

34.204

40.183

47.012

59.461

59.474

59.474

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

8.740

232

354

601

602

1.156

Nieuwe mutaties

 

‒ 5.445

‒ 4.205

‒ 4.757

‒ 4.660

‒ 4.658

‒ 158

Stand ontwerpbegroting 2021

 

37.499

36.210

42.609

55.402

55.418

60.472

Tabel 125 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

22.01

Veiligheid chemische stoffen

      

1

Atlas Leefomgeving

650

452

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 431

‒ 166

‒ 36

‒ 17

‒ 17

‒ 17

22.02

Veiligheid biotewchnologie

      
 

Diversen

‒ 66

‒ 41

‒ 17

‒ 8

‒ 8

‒ 8

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

      

2

Register Externe Veiligheid

1.165

517

0

0

0

0

3

NNI: verscheidene opdrachten

‒ 833

‒ 93

0

0

0

0

4

Beheer Inspectieview

‒ 600

0

0

0

0

0

5

Brandstofopslag Bonaire

‒ 5.000

0

0

0

0

0

6

Overboeking PF en GF Omgevingsveiligheid

0

‒ 4.500

‒ 4.500

‒ 4.500

‒ 4.500

0

 

Diversen

‒ 330

‒ 374

‒ 204

‒ 135

‒ 133

‒ 133

Totaal

‒ 5.445

‒ 4.205

‒ 4.757

‒ 4.660

‒ 4.658

‒ 158

        

Ad 1. In 2020 en 2021 worden ICT-gerelateerde kosten gemaakt in verband met de implementatie van de Omgevingswet, waaronder de Atlas Leefomgeving. De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de gezondheidsaspecten van de Nederlandse leefomgeving.

Ad 2. In 2020 en 2021 worden ICT-gerelateerde kosten gemaakt in verband met de implementatie van de Omgevingswet, waaronder het Register Externe Veiligheid. In dit register zullen risicovolle objecten worden opgenomen, zoals lpg-tankstations, chemische fabrieken, vuurwerkopslagplaatsen én risicogevoelige objecten zoals scholen en ziekenhuizen.

Ad 3. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor de ontwikkeling en het beheer van Nederlandse normen (NEN). De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21.

Ad 4. Dit betreft een bijdrage aan het beheer van Inspectieview (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Ad 5. Dit betreft een bijdrage aan het ministerie van EZK voor de kosten van de vernieuwing van de brandstofopslag op Bonaire.

Ad 6. Dit betreft een overboekingen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds in het kader van de versterking van de omgevingsveiligheid.

Tabel 126 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

57.643

51.392

55.520

49.040

52.059

47.662

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

‒ 160

5.767

1.314

1.131

‒ 1.829

1.060

Nieuwe mutaties

 

2.167

1.887

1.508

1.195

1.119

1.296

Stand ontwerpbegroting 2021

 

59.650

59.046

58.342

51.366

51.349

50.018

Tabel 127 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

23.01

Meteorologie en seismologie

      

1

Masterplan De Bilt

1.453

1.210

1.221

908

832

925

 

Diversen

714

677

287

287

287

371

23.02

Aardobservatie

0

0

0

0

0

0

Totaal

2.167

1.887

1.508

1.195

1.119

1.296

Ad.1 De gebouwen van het KNMI zijn in slechte staat. Gebouw B is over enkele jaren technisch afgeschreven en gebouw A in de periode 2029-2034. Een sobere verbetering aan de gebouwen, een onderhoudsplan, is geen doelmatig scenario gezien de levensduur van beide gebouwen. De kwaliteit van de gebouwen is van dien aard dat een grote renovatie, dan wel nieuwbouw aan de orde is. Deze mutatie betreft alleen projectkosten en geen dekking van deelprojecten.

Tabel 128 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24 Handhaving en toezicht

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

123.234

126.178

126.274

126.947

126.970

126.970

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

2.879

2.465

1.874

1.722

1.478

1.507

Nieuwe mutaties

 

3.867

1.788

600

600

600

851

Stand ontwerpbegroting 2021

 

129.980

130.431

128.748

129.269

129.048

129.328

Tabel 129 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

24.01

Handhaving en toezicht

      

1

Inspectieview beheer

1.200

0

0

0

0

0

 

Diversen

2.667

1.788

600

600

600

851

Totaal

3.867

1.788

600

600

600

851

Ad.1 Dit betreft extra middelen voor het systeembeheer Inspectieview.

Tabel 130 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25 Brede doeluitkering

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

920.515

909.220

909.219

909.220

909.220

909.220

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

32.936

23.312

23.313

23.314

23.313

23.414

Nieuwe mutaties

       

Stand ontwerpbegroting 2021

 

953.451

932.532

932.532

932.534

932.533

932.634

Tabel 131 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

26 Bijdrage investeringsfondsen

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

6.979.233

7.429.495

7.549.902

8.057.663

7.969.872

7.445.050

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

‒ 166.876

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

‒ 469.236

‒ 464.231

‒ 551.653

4.861

‒ 113.609

472.068

Nieuwe mutaties

 

89.238

7.401.328

489.816

667.748

151.891

148.716

Stand ontwerpbegroting 2021

 

6.432.359

14.366.592

7.488.065

8.730.272

8.008.154

8.065.834

Tabel 132 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

26.01

Infrastructuurfonds

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2020

128.218

82.824

90.247

118.583

123.678

120.784

2

Afroming eigen vermogen RWS

‒ 39.364

0

0

0

0

0

3

Spuk snelfietsroute

‒ 15.481

‒ 6.806

0

0

0

0

4

Subsidie Electrisch varen

‒ 5.440

0

0

0

0

0

5

Arbeidsbeperkten RWS

3.696

0

0

0

0

0

6

Bijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

0

0

0

0

0

7

Bijdrage RWS SAP

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

0

0

0

8

Bijdrage RWS OBS

‒ 6.339

0

0

0

0

0

9

Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

0

0

0

10

Reservering CN

390

5.493

830

580

0

0

11

Herschikking t.b.v. bijdrage Programma Open Overheid

‒ 913

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

0

12

Herschikking budgetten HXII via IF

2.111

‒ 1.059

‒ 795

‒ 257

0

0

13

Defensie: contractverlenging SAR helicopter

0

2.000

1.000

0

0

0

14

Maaslijn

5.979

0

0

0

0

0

15

Innovatieregeling bouw GWW

5.000

10.000

10.000

0

0

0

16

Terugboeking CN naar IF

14.500

0

0

0

0

0

17

Omvorming Prorail naar ZBO

0

7.130.300

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

18

Versnelling investeringen Infrastructuurfonds

0

174.325

423.235

578.865

57.800

57.800

26.02

Deltafonds

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2020

13.151

15.431

15.866

18.235

14.395

16.471

2

Noordzeeakkoord

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

 

Diverse

‒ 3.030

‒ 2.191

‒ 1.757

‒ 1.859

2.417

‒ 2.084

Totaal

89.238

7.401.328

529.816

707.748

191.891

188.716

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6). 

Tabel 133 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen departement

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

60.451

53.752

54.055

54.218

54.508

54.508

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

19.802

984

918

922

922

929

Nieuwe mutaties

 

4.763

2.209

1.158

1.211

1.211

1.238

Stand ontwerpbegroting 2021

 

85.016

56.945

56.131

56.351

56.641

56.675

Tabel 134 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

97.01

Algemeen departement

      

1

Onderzoeken PBL

2.136

375

0

0

0

0

2

RIVM Stralingsmeetnet

600

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

3

Maatwerk KNMI-RWS

2.390

0

0

0

0

0

 

Diverse

‒ 363

534

‒ 142

‒ 89

‒ 89

‒ 62

Totaal

4.763

2.209

1.158

1.211

1.211

1.238

Ad 1. Dit betreft de bijdragen van ministeries van door PBL uit te voeren onderzoeksopdrachten, ten behoeve van het werkprogramma Circulaire Economie (IenW), de Quickscan mestbeleid (LNV), de Analyse programma Aardgasvrije Wijken (BZK) en de Monitoring Regionale Energie strategieën (EZK)

Ad 2. Dit betreft aanvullende uitgaven voor het gebruik van het RIVM stralingsmeetnet. Dit meetnet is benodigd voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de ANVS. Er is echter sprake van achterstallig onderhoud en sterke veroudering met kans op uitval. Door planmatige meerjarige vervangingsinvesteringen en innovatieve toepassingen wordt het stralingsmeetnet toekomstbestendig gemaakt.

Ad 3. Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Tabel 135 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

312.445

298.355

296.352

296.946

299.962

293.473

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

37.025

25.227

18.261

13.528

13.509

11.519

Nieuwe mutaties

 

13.548

11.733

13.915

11.097

7.239

7.776

Stand ontwerpbegroting 2021

 

363.018

335.315

328.528

321.571

320.710

312.768

Tabel 136 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

98.01

Personele uitgaven

      

1

Personele inzet LVNL

675

1.350

1.350

1.350

1.350

488

2

Inhuur PMO Luchtvaart

863

828

1.295

0

0

0

3

Bijdrage apparaat actuele beleidsdossiers

0

1.033

1.054

1.065

1.065

1.065

4

Uitbreiding CIO-office

0

1.050

1.575

1.575

1.575

1.575

98.02

Materiële uitgaven

      

5

Opvolging bedrijfsvoeringssysteem SAP

8.111

1.104

1.352

458

0

0

6

Programma Open Overheid

1.258

2.951

2.951

2.951

2.896

0

7

Arbeidsbeperkten

‒ 4.120

0

0

0

0

0

8

Huisvesting en ICT ANVS

1.500

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

9

Huisvestingsnorm 0.9

0

600

1.200

1.200

1.200

1.200

 

Diverse

5.261

1.367

1.688

1.048

‒ 2.297

1.998

Totaal

13.548

11.733

13.915

11.097

7.239

7.776

Ad 1. Dit betreft extra personele inzet voor het uitvoeren van de Luchtvaartnota.

Ad 2. Het PMO (Program Management Office) Luchtvaart is het motorblok voor het programma Luchtvaart en de daarin opgenomen projecten Schiphol, Lelystad en Luchtruim.

Ad 3. Dit betreft een overboeking van artikel 19 naar artikel 98 (apparaat) in het kader van strategische personeelsplanning (SPP) en de benodigde capaciteit voor actuele beleidsdossiers zoals Circulaire Economie, het Schone Lucht Akkoord (SLA) en PFAS. Deze aanvullende capaciteit is benodigd om de nieuwe beleidsterreinen en programma’s adequaat uit te voeren.

Ad 4. Gelet op alle ICT- ontwikkelingen wordt de capaciteit van het CIO-office uitgebreid vanaf 2021.

Ad 5. De leverancier SAP is gestopt met de doorontwikkeling van het huidige SAP platform (ECC). Dit betekent dat gezocht moet worden naar een nieuw bedrijfsvoeringssysteem ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen. Voor de hele technische migratie zijn extra kosten noodzakelijk.

Ad 6. Binnen IenW is, vooruitlopend op de invoering van de Wet open overheid (WOO), het Programma Open Overheid (POO) reeds van start gegaan. Voor het Programma Open Overheid worden onder andere programma’s aangeschaft die daarna ook beheerd moeten worden.

Ad 7. Diensten ontvangen vanuit een centraal budget een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Dit betreft de bijdragen aan de agentschappen RWS, ILT en KNMI.

Ad 8. Als gevolg van gestegen huisvestingsuitgaven van het Rijksvastgoedbedrijf (huisvesting op de Koningskade in plaats van de Hoftoren) en uitgaven bij de ANVS voor ICT kosten (als gevolg van tariefstijging SSC-ICT) zijn aanvullende middelen nodig.

Ad 9. Vanaf 2021 wordt er binnen IenW uitgegaan van een werkpleknorm van 0,9 werkplek per fte (was 0,7).

Tabel 137 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

7.790

2.462

2.348

0

0

0

Nieuwe mutaties

 

‒ 1.412

405

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

 

11.808

8.297

7.778

5.430

5.430

5.430

Tabel 138 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

98

Apparaat kerndepartement

      
 

Diverse

‒ 1412

405

0

0

0

0

        

Totaal

 

‒ 1412

405

0

0

0

0

Tabel 139 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99 Nominaal en onvoorzien

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

861

922

923

1.149

2.351

2.351

Mutatie Nota van wijziging 2020

 

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2020

 

‒ 861

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

137.967

144.733

143.796

152.275

150.953

142.908

Nieuwe mutaties

 

‒ 137.967

‒ 145.655

‒ 144.719

‒ 153.424

‒ 153.304

‒ 145.259

Stand ontwerpbegroting 2021

 

0

0

0

0

0

0

Tabel 140 Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

99.01

Nog onverdeeld

      

1

Loon- en prijsbijstelling 2020

‒ 141.369

‒ 98.255

‒ 106.113

‒ 136.818

‒ 138.073

‒ 137.255

2

Luchtvaart

‒ 7.801

‒ 12.318

‒ 9.789

‒ 4.279

‒ 4.033

‒ 2.229

3

Circulaire economie

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 5.000

‒ 5.000

0

4

Problematiek Caribisch Nederland

‒ 9.759

‒ 13.302

‒ 5.330

‒ 580

0

0

5

Afgroomd Eigen vermogen RWS

39.364

0

0

0

0

0

6

Herschikking HXII t.b.v. dekking IenW brede problematiek

0

5.917

2.743

1.525

1.524

1.524

7

Dekking IenW brede problematiek

‒ 17.681

‒ 13.662

‒ 11.478

‒ 8.416

‒ 7.882

‒ 7.459

 

Diverse

‒ 721

965

248

144

160

160

Totaal

‒ 137.967

‒ 145.655

‒ 144.719

‒ 153.424

‒ 153.304

‒ 145.259

Ad 1 tm 7. De onderwerpen luchtvaart en circulaire economie zijn belangrijke dossiers voor IenW. Daarnaast is er een aantal dossiers die IenW-breed worden bezien zoals de bijdragen aan Caribisch Nederland. Deze worden gedekt middels een herprioritering van een deel van de uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling, het afgeroomde deel van het overtollige eigen vermogen RWS (apparaat deel) en een interne herschikking binnen begroting HXII.

Licence