Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 103 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Naam organisatie1

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (x € 1.000)2

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

APK-erkenninghouders

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS)

Zbo en rwt

97

n.v.t.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z00679&did=2020D01433

 

Bevoegde Autoriteiten Rijnvaart

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t. (EZ)

 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)*

Zbo en rwt

14

3.038

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D38364&did=2018D38364

 

College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Zbo en rwt

22

1.000

Evaluatieplicht n.v.t. (EZ)

 

Commissie m.e.r.

Rwt

13

0

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)*

Zbo en rwt

14

n.v.t.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/12/aanbieding-rapport-wettelijke-evaluatie-aan-tweede-kamer

2021

Havenbeheerders

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting VAM (IBKI)*

Zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D44534&did=2018D44534

 

Keuringsartsen Scheepvaart

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Explosieven

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Kabelbaaninstallaties

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

KIWA

Rwt

div.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Klassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965 en Binnenvaart

Zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)*

Zbo en rwt

17

100

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D45470&did=2019D45470

 

Nederlands Loodswezen BV

Rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

Zbo

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

ProRail

Rwt

13. IF

2.366.176

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

Zbo en rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Rijkshavenmeester Rotterdam en Amsterdam

Zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Airport Coordination Netherlands (ACNL)*

Zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting Buisleidingenstraat Nederland (LSNed)

Rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting Milieukeur

Zbo

21

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)*

Zbo en rwt

21

n.v.t.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/08/wettelijke-evaluatie-niwo-2013-2018

 

Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

Rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX)*

Zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

VTS-operators

Zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 
1

Organisaties met een (*) zijn onder de werking van de Kaderwet zbo’s gebracht. Een groot aantal organisaties is deeltijd-zbo/-rwt.

2

Het overgrote deel van de onder IenW ressorterende zbo’s en rwt’s wordt gefinancierd vanuit tarieven.

Licence