Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 143 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

 

Naam Subsidie (regeling)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie1

Volgende evaluatie (jaartal)1

Einddatum Subsidie (regeling)2

 

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water 4 (HGIS)

4.167

1.500

500

0

0

0

0

nvt

2021

2021

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten subsidieregeling stedelijke delta's

2.525

2.104

2.000

0

0

0

     
  

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021

400

400

400

0

0

0

0

2016

2021

2021

 
  

Subsidieregeling voor Ontwikkelingssamenwerking (Unie van Waterschappen, Blue Deal)

1.200

2.900

1.400

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

0

1.297

0

0

0

0

0

nvt

2022

2022

 
 

Overig

            
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

4.784

10.102

11.101

8.802

8.802

8.802

8.802

(5)

 

Begroting

            
  

Provincie Friesland - Regiecollege Waddengebied

67

65

65

65

65

65

65

2014

**

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

556

243

62

0

0

0

0

*

*

 
  

Stichting Deltares - Bouw GeoCentrifuge

1.030

1.040

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

0

3

4

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

14.729

19.654

15.532

8.867

8.867

8.867

8.867

    

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

             
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

6.341

5.961

6.186

4.611

4.611

4.161

2.497

nvt

2022

2022

 
 

Besluit

           
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Bedrijvenregeling

8.578

3.551

12.806

14.141

17.369

11.363

9.150

2015

2020

2024

 
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Collectieve saneringen

850

850

850

850

850

850

850

2015

2020

2024

 
  

Totaal artikel

15.769

10.362

19.842

19.602

22.830

16.374

12.497

    

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling Fietsersbond

581

600

600

600

600

600

600

2016

2021

2021

 
  

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

144

125

125

112

13

0

0

nvt

2021

2021

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - VVN

3.849

4.279

3.862

3.862

3.862

3.862

3.862

2017

2023

2023

(3)

  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - SWOV

3.986

4.093

3.978

3.978

3.978

3.978

3.978

2017

2023

2023

(3)

  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - Team Alert

750

1.041

790

790

790

790

790

2017

2023

2023

(3)

  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

14.143

16.305

10.250

1.000

500

250

0

nvt

2022

2021

(11)

  

Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

560

740

740

740

740

740

740

nvt

   
  

Subsidieregeling LNG

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

nvt

   
  

Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

0

17.200

27.900

0

0

0

0

nvt

2025

2025

 
 

Begroting

            
  

St. Wandelnet

338

275

250

250

250

25

0

**

**

 
  

St. Fietsplatfom

433

250

250

250

250

25

0

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

1.442

244

74

68

68

68

69

*

*

 
  

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

667

90

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

26.892

46.242

49.819

12.650

11.051

10.338

10.039

    

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

             
 

Wet

            
  

NS - Intercityverbinding Dordrecht-Breda

760

1.440

0

0

0

0

0

   

(8)

 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

1.210

2.879

2.817

2.879

879

0

0

2020

 

2022

 
  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

121

121

121

121

121

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021

12

12

12

12

12

12

12

nvt

2021

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

240

252

252

252

212

212

212

nvt

2022

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

14.400

14.835

15.040

13.819

12.497

0

0

nvt

 

2023

 
  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling stimulering spoorgoederenvervoer

121

121

121

121

121

0

0

    
  

Subsidieregeling DOVA

0

250

250

250

0

0

0

    
 

Begroting

           
  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - OV-loket 2019-2021

330

320

320

320

320

320

320

**

**

 
  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - Beleidsondersteuning 2016-2018; 2019-2021

283

285

285

226

226

226

226

**

**

 
  

Verkeersverbund Rhein-Ruhr - exploitatie Regional Expres 13

250

250

250

250

250

250

250

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

NS Reizigers BV - Sociale Veiligheid

2.000

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

NS- Samenloop Twente

2.000

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

NS - Beschikbaarheid OV

0

1.488.000

0

    

*

*

 
  

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

224

15

15

77

74

74

74

*

*

 
  

Totaal artikel

21.951

1.508.780

19.483

18.327

14.712

1.094

1.094

    

Artikel 17 Luchtvaart

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling KDC (Knowledge Development Centre)

36

39

39

39

39

39

39

2017

2022

2022

 
  

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.441

1.617

1.835

1.835

0

0

0

2016

2022

2022

 
 

Begroting

           
  

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

264

270

270

270

270

270

271

**

**

 
  

Bijdrage commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

140

143

248

178

178

178

178

**

**

 
  

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio - Leefomgeving Schiphol

1.000

407

407

0

0

0

0

**

**

 
  

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg - klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

75

75

75

75

75

75

**

**

 
  

Stichting Avi-Assist - Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

50

51

51

51

0

0

0

**

**

 
  

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. - Luchtverkeersdienstverlening Bonaire

649

747

425

425

0

0

0

**

**

 
  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Leefbaarheidsfonds Eindhoven

0

0

50

50

50

50

0

**

**

 
  

St. Abrel - Bewonersbelangen

0

50

0

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

298

216

3.291

2.578

3

3

3

*

*

 
  

Totaal artikel

3.955

3.615

6.691

5.501

615

615

566

    

Artikel 18 Scheepvaart en havens

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

29

0

0

0

0

0

0

2018

nvt

2017

 
  

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

1.399

4.000

11.600

14.000

16.000

16.000

5.000

2018

2020

2019

 
  

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017-2021

4.104

1.795

0

0

0

0

0

nvt

2021

2021

(4)

  

Subsidieregeling verduurzaming binnenvaart

0

5.440

0

0

0

0

0

nvt

   
 

Begroting

            
  

St, Waterrecreatie Nederland - Basisvisie Recreatietoervaart Nederland

0

0

400

0

0

0

 

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

224

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

5.756

11.235

12.000

14.000

16.000

16.000

5.000

    

Artikel 19 Uitvoering Internationaal- en Milieu Beleid

             
 

Regeling

           
  

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

200

449

245

247

247

247

247

nvt

2020

2020

 
  

Projectstimuleringsregeling Interreg V

37

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2020

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 19.02 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

55

31

6

0

0

0

0

*

*

 
  

Totaal artikel

292

480

251

247

247

247

247

    

Artikel 21 Duurzaamheid

             
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

1.500

629

629

629

629

629

629

2015

2020

2021

 
  

Subsidieregeling SMK 2018

20

0

0

0

0

0

0

2014

2020

2018

 
  

Regeling nationale EZ-subsidies -Bijlage 4.2.1 (Chemische recycling kunststoffen)

809

0

0

0

0

0

0

    
  

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

925

0

0

0

0

0

0

nvt

2024

2023

 
  

Subsidieregeling Circulaire Economie

0

860

0

0

0

0

0

    
 

Begroting

            
  

TKI Click NL - Programma CIRCO

0

2.000

1.000

0

0

0

0

**

**

 
  

Stichting Repair Cafe's - Infrastructuur voor Repair

0

100

100

0

0

0

0

**

**

 
  

Het Groene Brein i.s.m. MVO Nederland - Versnellingshuis Nederland Circulair!

0

0

600

600

400

400

400

**

**

 
  

Stichting DSFW Foundation - Consumenteninformatie Duurzame Mode

0

0

30

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

Programma CIRCO en Nederland Circulair

2.986

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

IPO, VNG, UvW en Klimaatverbond - CO2-schaduwbeprijzing

1.853

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Nederland Circulair - Versnellingshuis

540

600

0

0

0

0

0

*

*

 
  

St. Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics - Realisatie en exploitatie van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics

400

0

0

0

0

0

0

*

*

 
  

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

424

52.192

7.440

8.497

11.785

11.785

11.787

*

*

 
  

Totaal artikel

9.458

56.381

9.799

9.726

12.814

12.814

12.816

    

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

8.800

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2019

 
  

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

1.362

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

nvt

2021

2021

 
  

Subsidieregeling VeiligheidNL

143

180

180

180

180

180

180

nvt

2022

2022

 
  

Subsidieregeling restvoorraden vuurwerk

0

2.600

0

0

0

0

0

    
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

102

468

215

209

177

177

177

*

*

 
  

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

810

2.929

684

707

716

717

718

*

*

 
  

Totaal artikel

11.217

8.177

3.079

3.096

3.073

3.074

3.075

    

Artikel 97 Algemeen Departement

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

250

0

0

0

0

nvt

2023

2021

(12)

 

Begroting

           
  

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

750

0

0

0

0

0

**

**

 
  

Van Citters Beheer BV - Sanering Thermphos

5.000

6.759

0

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

0

0

474

502

502

502

502

*

*

 
  

Totaal artikel

6.000

7.759

724

502

502

502

502

    
              
  

Totaal Subsidies (regelingen)

116.018

1.672.685

137.220

92.518

90.711

69.925

54.703

    

Toelichting

(1) Een * in deze kolom betreft een incidentele subsidie, een ** een begrotingssubsidie. Voor deze subsidies geldt geen periodieke evaluatieplicht.

(2) Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

(3) Nieuwe regeling, publicatie in de loop van 2020.

(4) De middelen voor deze subsidie hangen samen met het Klimaatakkoord.

(5) De programmamiddelen voor de programma's Partners voor Water worden op het subsidie-artikel verantwoord.

(8) Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

(11) Deze twee regelingen hebben vanwege het karakter van de regeling geen einddatum.

Licence