Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Vanaf begrotingsjaar 2021 wordt een nieuwe artikelstructuur ingevoerd. In onderstaande budgettaire tabel worden daarom alleen de realisatiecijfers 2019 en de actuele budgetstanden voor 2020 weergegeven. De budgetten voor de jaren 2021 en verder staan op de nieuwe artikelen 21, 22, 23 en 24 en worden daar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

810.906

2.283.618

     

Waarvan garantieverplichtingen

36.776

329.627

     

Waarvan overige verplichtingen

774.130

1.953.991

     
        

Uitgaven

745.627

1.317.785

     
        
        

Subsidies

134.908

576.523

     

Sociaal economische positie boeren

8.731

14.233

     

Duurzame veehouderij

574

105.446

     

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

11.758

323.703

     

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

108.075

122.369

     

Duurzame visserij

5.770

10.772

     
        

Garanties

52.481

60.432

     

Bijdrage borgstellingsreserve

4.149

3.627

     

Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten

46.000

25.000

     

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

2.332

31.805

     
        

Opdrachten

45.473

89.618

     

Sociaal economische positie boeren

2.796

4.231

     

Duurzame veehouderij

1.824

21.515

     

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

9.398

12.987

     

Mestbeleid

3.187

11.840

     

Duurzame visserij

676

807

     

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

17.567

23.650

     

Diergezondheid en dierenwelzijn

7.195

11.609

     

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

2.831

2.979

     
        

Bijdragen aan agentschappen

389.811

432.025

     

Rijksrederij

9.226

9.021

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

8.068

9.232

     

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

200.997

201.721

     

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

171.520

212.051

     
        

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

94.737

102.161

     

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

2.573

2.418

     

Centrale Commissie Dierproeven

0

13

     

Wageningen Research

91.048

97.155

     

ZonMw (dierproeven)

0

376

     

Medebewind/voormalige productschappen

1.116

1.372

     

Raad voor Plantenrassen

0

827

     
        

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

10.958

11.039

     

FAO en overige contributies

10.958

11.039

     
        

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

4.287

45.987

     

Diergezondheidsfonds

4.287

45.987

     
        

Storting/onttrekking begrotingsreserve

12.972

0

     

Storting begrotingsreserve landbouw

 

0

     

Storting begrotingsreserve apurement

9.184

0

     

Storting begrotingsreserve visserij

3.788

0

     
        

Ontvangsten

78.112

91.327

     

Sociaal economische positie boeren

478

245

     

Agroketens

7.635

6.000

     

Agrarische innovatie en overig

61

0

     

Mestbeleid

7.975

11.209

     

Duurzame visserij

14.331

4.093

     

Garanties

1.824

4.000

     

Weerbare planten en teelstystemen

0

0

     

Diergezondheid en dierenwelzijn

5.035

11.600

     

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

14.763

12.327

     

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

4.561

5.926

     

Agentschappen

7.652

17.736

     

Zbo’s en RWT’s

2.113

2.300

     

Onttrekkingen begrotingsreserve

3.804

15.891

     
Licence