Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 191 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidie (regeling)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie

1

Eerlijk, gezond en veilig werk

220

241

124

0

0

0

0

 

n.t.b.1

20221

1

Actieprogramma DILLO

0

4.198

9.870

9.870

9.870

9.870

8.870

 

n.t.b.2

n.t.b.2

1

Stimuleringsregeling LLO in het MKB

0

1.414

90.856

49.400

49.356

49.400

106.967

 

2023

2024

1

STAP

0

0

0

202.497

202.101

202.551

202.275

 

n.t.b.2

n.t.b.2

1

NOW

0

14.538.875

4.808.400

207.375

0

0

0

 

3

2021

1

Loonkosten Caribisch Nederland

0

32.600

16.000

0

0

0

0

 

3

2021

1

NL leert door4

0

26.600

95.400

18.000

0

0

0

 

3

2021

1

TOFA

0

18.000

0

0

0

0

0

 

3

2020

1

MDI&EU

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

0

 

n.t.b.2

n.t.b.2

2

Sectorplannen

2.745

1.042

0

0

0

0

0

2020

2020

2019

2

Armoedeschulden

4.335

3.040

1.140

95

0

0

0

2018

2020

2019

2

Cofinanciering dienstverlening

6.061

8.000

0

0

0

0

0

2020

 

2019

2

Europees fonds meestbehoeftigen

90

100

100

0

0

0

0

2018

20205

2028

2

Regionale kansen kinderen

1.635

414

0

0

0

0

0

2018

2022

2022

4

Scholing jonggehandicapten6

13.174

13.300

13.300

13.300

13.300

0

0

2018

7

2023

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

6

0

0

0

0

0

0

2017

 

2017

5

Experimenten meer werk voor vijftigplussers

0

703

0

0

0

0

0

2020

 

2019

5

Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

10.707

4.800

0

0

0

0

0

2020

 

2020

6

Kanker en werkzoekenden

257

243

0

0

0

0

0

 

2020

2023

7

Versterking vaardigheden

4

0

0

0

0

0

0

2017

2020

2018

 

TOTAAL

39.234

14.653.570

5.285.190

750.537

524.627

511.821

318.112

   
1

Als gevolg van corona hebben enkele projecten vertraging opgelopen en daarom wordt de einddatum van de subsidieregeling mogelijk aangepast. Aan de hand daarvan wordt het evaluatiejaar bepaald.

2

Deze regelingen zijn nog niet definitief uitgewerkt. De einddatum en het evaluatiejaar worden nog bepaald.

3

Alle regelingen in het corona-noodpakket worden gemonitord. Hierover wordt de Tweede Kamer regelmatig geïnformeerd. Daarnaast bekijken we hoe en wanneer de regelingen het beste geëvalueerd kunnen worden. Hierover informeren we de Tweede Kamer in het najaar.

4

De subsidieregeling bestaat uit twee delen. Een deel ontwikkeladvies en een deel scholing. Het eerste deel is gepubliceerd.

5

Jaarlijks wordt de ‘Annual Implementation Report’ met de Europese Commissie gedeeld.

6

De volledige naam: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (ESB-regeling). De regeling is met drie jaar verlengd tot eind 2023, zie de kamerbrief.

7

De volgende evaluatie is afhankelijk van de toekomstige positionering van de ESB-regeling.

Tabel 192 Incidentele subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Artikel

Naam subsidie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie

1

Arbeidsmarkt

1.657

3.038

2.769

2.860

2.758

2.745

2.345

2013

2020

 

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

21.412

35.982

23.249

20.565

14.522

13.424

13.361

 

2020

 

Subsidies algemeen: alle kinderen doen mee

10.904

10.079

11.431

13.780

10.000

10.000

10.000

   

Overige subsidies algemeen

7.447

22.791

8.704

3.671

1.408

247

247

   

SBCM

2.810

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

   

NIBUD

251

312

314

314

314

377

314

   

5

Werkloosheid

793

543

1.530

505

505

600

0

2016

2022

 

7

Kinderopvang

1.693

2.084

2.050

2.050

2.050

2.800

2.800

2015

2021

 

Algemeen

1.693

1.884

1.850

1.850

1.850

2.600

2.600

   

Caribisch Nederland

0

200

200

200

200

200

200

   

98

Algemeen

3.626

3.374

2.000

1.500

0

0

0

   
 

TOTAAL

41.684

61.757

47.216

36.412

28.417

28.151

27.088

   
Licence