Base description which applies to whole site
+

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Volksgezondheid (€ 2.169.805)

€ 1.559.705 (71,7%)

€ 610.100 (28,1%)

Subsidieregeling Preventiecoalities (€ 1.000)

    

Subsidieregeling Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK) (€ 500)

    

Kansrijke start (€ 1.000)

    

Intensivering productveiligheid (€ 2.100)

    

Voedselveiligheid en productveiligheid (€ 500)

    

ZonMw programma's Maatschappelijke Diensttijd en Topzorg (€ 7.000)

    

Tijdelijke impuls om het aantal dak- en thuislozen te verminderen (€ 45.500)

    

Uitvoering van het Preventieakkoord (€ 11.700)

    

Bevorderen van de seksuele gezondheid en de preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen (€ 1.300)

    

Douane toezicht tabak (€ 500)

    

COVID-19 Ontwikkeling en aankoop van vaccins (€ 300.000)

    

Overige COVID-activiteiten (€ 238.500)

     

2

Curatieve zorg (€ 3.389.319)

€ 3.389.319 (100%)

  
     

3

Langdurige zorg en ondersteuning (€ 11.389.116)

€11.380.561 (99,9%)

€8.555 (0,1%)

Subsidies (€1.283)

    

Opdrachten (€7.272)

     

4

Zorgbreed beleid (€ 1.158.939)

€ 2.154.939 (99,8%)

€ 4.000 (0,3%)

Subsidie (€ 2.000)

    

Transparantie kwaliteit van zorg

    

Samenwerking, verbinding zorgveld

    

Opdrachten (€ 2.000)

    

Arbeidsmarkt beroepen en opleidingen

    

Samenwerking, verbinding zorgveld

     

5

Jeugd (€ 117.426)

€ 114.451 (97,5%)

€ 2.975 (2,5%)

Subsidie (€153)

    

Zorg voor de Jeugd

    

Opdrachten (€ 2.822)

    

Zorg voor de Jeugd

    

Professionalisering

    

Vakmanschap

    

Kennis en informatiebeleid

    

Kindermishandeling

    

Kinderrechten

    

Gepaste zorg

     
     

6

Sport en bewegen (€ 380.487)

€ 372.887 (98%)

€ 7.600 (2%)

Subsidie (€ 5.700)

    

Sportakkoord

    

Sportevenementen

    

Kennis en Innovatie

    

Opdrachten (€ 1.900)

    

Sportakkoord

    

Sportevenementen

    

Kennis en Innovatie

     
     

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (€ 241.085)

€ 237.307 (98,4%)

€ 3.778 (1,6%)

Subsidie en Opdrachten (€ 3.529)

    

Projecten toekomst Herinnering WOII

    

Verhoging instellingssubsidie Nationaal Comite 4 en 5 mei

     

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 637.008

 
Licence