Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022(3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

6.374

6.374

6.340

6.323

6.439

6.353

          

Uitgaven

0

0

0

6.374

6.374

6.340

6.323

6.439

6.353

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

3.401

3.401

3.337

3.315

3.420

3.348

Prijsbijstelling

   

3.040

3.040

3.003

3.008

3.019

3.005

Onvoorzien

0

0

0

‒ 67

‒ 67

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling

De tranche 2022 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal.

Prijsbijstelling

De tranche 2022 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal.

Licence