Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.535

0

1.535

0

1.535

0

0

0

0

          

Uitgaven

1.535

0

1.535

0

1.535

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

         

Interparlementaire betrekkingen

1.535

0

1.535

0

1.535

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence