Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 11 Geheim

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

15.265

0

15.265

371

15.636

420

420

420

420

Uitgaven

15.265

0

15.265

371

15.636

420

420

420

420

Licence