Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

79.243

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

82.501

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboekingen

1

316

2) Onderuitputting

1

‒ 90

3) Overige mutaties

1

90

4) Vertraging Programma AZ-Next

1

‒ 1.000

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

81.817

Toelichting

  • 1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor Piekbelasting Rijksoverheid.nl bij Dienst Publiek en Communicatie.

  • 2. Diverse onderuitputting bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

  • 3. De onderruitputting wordt ingezet bij de tekorten bij de overige dienstonderdelen van het ministerie van Algemene Zaken.

  • 4. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

4.535

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

5.837

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Hogere ontvangsten

1

500

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

6.337

Toelichting

De hogere ontvangsten hangen met name samen met de doorbelasting van de kosten voor de kabinetsformatie 2021 naar de Tweede Kamer.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota (3a)1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1

Verplichtingen

79.243

82.501

532

‒ 1.216

81.817

      

Uitgaven

79.243

82.501

532

‒ 1.216

81.817

      

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

2.425

‒ 50

‒ 90

2.285

      

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

594

0

0

594

      

1.3 Apparaatsuitgaven

46.454

47.919

‒ 18

‒ 1.126

46.775

      

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.360

1.503

0

0

1.503

      

Bijdrage agentschap

     

Dienst Publiek en Communicatie

28.410

30.060

600

0

30.660

      

Ontvangsten

4.535

5.837

0

500

6.337

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

De uitgaven op dit artikel worden met € 648.000 neerwaarts bijgesteld. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.

Licence