Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht Coronamaatregelen

In onderstaande tabel worden de coronagerelateerde uitgaven- en ontvangsten weergegeven per begrotingsartikel. Bijbehorende kamerstukken zijn opgenomen voor verdere toelichting. Ook is een uitgebreid overzicht terug te vinden op de pagina Overheidsfinanciën op www.Rijksfinanciën.nl.

Tabel 6 Coronamaatregelen op de begroting van het Ministerie van Financiën (bedragen x € 1 mln.)

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

1

Belasting- en invorderingsrente

‒ 16,0

‒ 16,0

‒ 217,0

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 348

1

Boetes en schikkingen

0,0

0,0

‒ 90,0

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 348

1

Kosten vervolging

0,0

0,0

‒ 85,0

Kamerstukken II 2020-2021,  35 420 nr. 348

3

Steunmaatregelen KLM

‒ 877,1

722,9

316,1

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 41

4

EIB pan-Europees Garantiefonds

0,0

96,4

0,0

Kamerstukken II 2019-2020, 35 492 nr. 1

4

SURE

112,9

0,0

0,0

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 1

4

NGEU

5.934,4

0,0

0,0

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-20, nr. 1575

5

Herverzekering leverancierskredieten

0,7

20,7

20,0

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 1

Licence