Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:

  • Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;

  • Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;

  • Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.

Licence