Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Toelichting

Indien rekening wordt gehouden met de suppletoire begrotingsmutaties is bij de Rijksvoorlichtingsdienst sprake van een geringe onderuitputting van € 39 duizend en bij het Kabinet van de Koning van een geringe onderuitputting van € 21 duizend.

Licence