Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.546

0

6.546

484

7.030

448

373

362

347

          

Uitgaven

6.546

0

6.546

484

7.030

448

373

362

347

          

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.546

0

6.546

484

7.030

448

373

362

347

          

Ontvangsten

0

0

0

108

108

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2022, de aanvullende middelen die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding bij het Kabinet van de Koning en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).

Licence