Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 50,0 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 73 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59. De hogere verplichtingenstand is met name veroorzaakt door het vastleggen van een niet voorziene verplichting van € 7,5 miljoen ten behoeve van een voorschot aan het NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport, door het eerder dan verwacht aangaan van een verplichting voor kerosine van € 9 miljoen voor het Central Europe Pipeline System en als gevolg van voor € 36 miljoen hogere meerjarige overeenkomsten voor tijdelijke inhuur van ICT-personeel. De krappe arbeidsmarkt voor ICT-personeel heeft ertoe geleid dat er bij voorkeur meerjarige overeenkomsten worden gesloten voor zowel nieuwe als bestaande inhuurkrachten.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 5,0 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 7,5 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59. De uitgaven van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf zijn hoger uitgevallen dan begroot door een niet voorziene uitgave van € 4,4 miljoen ten behoeve van een betaling van een factuur van een brandstofleverancier aan het NATO Support and Procurement Organosation. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse uitgaven.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5,6 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat meer is ontvangen voor de verstrekking van brandstof aan Europese partners door de extra vlieguren met het Multi Role Tanker Transport.

Licence