Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

607.093

0

607.093

25.102

632.195

36.056

58.619

68.663

78.250

                   

Uitgaven

607.093

0

607.093

25.102

632.195

36.056

58.619

68.663

78.250

waarvan juridisch verplicht

74%

     

85%

       
                   

Opdrachten

148.666

0

148.666

‒ 7.060

141.606

‒ 414

2.795

6.924

9.924

- gereedstelling

148.666

0

148.666

‒ 7.060

141.606

‒ 414

2.795

6.924

9.924

Personele uitgaven

446.025

0

446.025

21.581

467.606

35.229

54.903

60.918

67.305

- Eigen personeel

397.561

0

397.561

7.521

405.082

33.143

52.805

59.507

65.894

- Externe inhuur

29.648

0

29.648

7.303

36.951

1.451

1.449

762

762

- Overige personele exploitatie

18.816

0

18.816

6.757

25.573

635

649

649

649

Materiële uitgaven

12.402

0

12.402

10.581

22.983

1.241

921

821

1.021

- Overige materiële exploitatie

12.402

0

12.402

10.581

22.983

1.241

921

821

1.021

                   

Apparaatsontvangsten

26.245

0

26.245

‒ 480

25.765

‒ 480

‒ 480

‒ 480

‒ 480

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling daalt met € 7,1 miljoen. Het budget voor brandstof is structureel verlaagd als gevolg van buitengebruikstelling van de KDC-10 en de ingebruikname van de MRTT. Dit toestel is zuiniger in gebruik en het aan brandstof vrijvallende budget, in 2022 € 10,6 miljoen, wordt toegevoegd aan het budget voor de verwerving van Strategisch Luchttransport op artikel 4 lucht materieel in het DMF.

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met €21,6 miljoen naar boven bijgesteld.

Personele uitgaven: waarvan eigen personeelHet budget voor eigen personeel is met € 7,5 miljoen naar boven bijgesteld. Met Motie Hermans is o.a. extra budget beschikbaar gesteld voor IT. Een groot deel van dit geld is bestemd voor materiele uitgaven en wordt verantwoord in artikel 6 van het DMF. Een deel is echter bestemd voor extra capaciteit, o.a. om de materiele activiteiten te kunnen uitvoeren. Rekening houdend met een ingroei van het extra personeel is, in 2022 vanuit artikel 6 van het DMF, € 7,5 miljoen toegevoegd aan het formatiebudget van de DMO.

De afwijking op de post externe inhuur ten opzichte van de begroting bedraagt € 7,3 miljoen. De onderrealisatie op inhuur in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen uit 2021. Dit betreft een bedrag van € 5,6 miljoen.

Overige personele exploitatie is met € 6,8 miljoen naar boven bijgesteld. Met de eerste suppletoire begroting is de onderrealisatie op Overige Personele Exploitatie in 2021 toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 3,7 miljoen. Voorts is de prijsbijstelling 2022 ontvangen voor een bedrag van € 0,8 miljoen.

Materiële uitgaven

De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 10,6 miljoen. De onderrealisatie op Overige Materiele Exploitatie in 2021 is toegevoegd aan de begroting van 2022 als financiële compensatie voor overlopende facturen. Dit betreft een bedrag van € 9,8 miljoen.

Licence