Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 48,0 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van de lagere uitgaven.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 35,6 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Voor het eigen personeel is € 10,9 miljoen minder uitgegeven omdat de uitgaven voor het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 lager bleken dan verwacht. De uitgaven voor de afdracht van de werkkostenregeling van € 5 miljoen verschuiven van 2022 naar 2023. Vanwege COVID-19 zijn er in 2022 voor € 3,1 miljoen minder dienstreizen gemaakt en voor € 3,8 miljoen minder opleidingen gegeven. Voor internationale huisvesting en andere internationale ondersteuning is € 3,0 miljoen minder uitgegeven. Het overige verschil betreft diverse kleinere afwijkingen.

Licence