Base description which applies to whole site

2 Voorstel van wet

In de begrotingsstaat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2022 voor de begroting van Defensie (X) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de Slotwet.

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2022 ontstaat samen-gevat het volgende beeld:

A. Verplichtingen

Totaal van de bijgestelde verplichtingen ‒ € 90,4 miljoen.

B. Uitgaven

Totaal van de bijgestelde uitgaven ‒ € 129,1 miljoen.

C. Ontvangsten

Totaal van de bijgestelde ontvangsten + € 31,6 miljoen.

De mutaties uit de Slotwet 2022 leiden tot een verplichtingenbudget van € 13.050,3 miljoen, een uitgavenbudget van €12.845,9 miljoen en een ontvangstenbudget van € 180,7 miljoen.

Licence