Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Inzet

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 7,5 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 140 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr. 59. 

Dit bestaat uit lagere verplichtingen van € 100,8 miljoen voor het reguliere BIV en meer verplichtingen van € 106,0 miljoen voor commerciële verwervingen en het forensisch onderzoek ten behoeve van Oekraïne. De lagere verplichtingen bij het reguliere BIV komen voor € 91,5 miljoen voort uit de lagere uitgaven en lagere verplichtingen voor de lopende missies, die onderdeel uitmaken van de voorziening en een verdere onderrealisatie van de lopende missies van € 9,4 miljoen. De hogere verplichtingen van € 106,0 miljoen voor Oekraïne bestaan uit een € 0,5 miljoen lagere verplichting voor het forensisch onderzoek en € 106,5 miljoen hogere verplichting door meer dan geraamde commerciële verwervingen ten behoeve van Oekraïne.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 110,9 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. 

Deze per saldo lagere uitgaven betreffen lagere uitgaven van € 130,0 miljoen voor het regulier BIV deel en meeruitgaven van € 19,1 miljoen voor de commerciële verwervingen en het forensisch onderzoek ten behoeve van Oekraïne. De lagere uitgaven van het reguliere BIV deel bestaat uit de BIV-voorziening van € 119,2 miljoen en lagere uitgaven op de lopende missies van € 10,8 miljoen.

Het bedrag van € 19,1 miljoen van Oekraïne bestaat uit € 0,5 miljoen lagere uitgave die betrekking hebben op het forensisch onderzoek en een overrealisatie van € 19,6 miljoen op commerciële verwervingen.

Het overige verschil betreft diverse kleinere afwijkingen.

Ontvangsten

De ontvangsten bij dit artikel zijn € 9,0 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit komt onder andere door meerontvangsten vanuit de VN voor MINUSMA, teruggaven van contributiebijdragen uit voorgaande jaren, de verrekening met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor (nood)opvang van Afghaanse evacuees en asielzoekers op Defensie locaties en ontvangsten voor het afbouwen van het aantal Vessel Protection Detachements-pakketten als gevolg van verminderde VPD-inzetten.

Licence