Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Integratie-uitkeringen

Tabel 12 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Voogdij 18+

731.492

745.391

745.391

745.391

745.391

745.391

Beschermd wonen

1.480.899

1.425.741

1.426.377

1.426.877

1.427.474

1.428.098

Participatie

1.937.603

1.888.667

1.837.242

1.785.146

1.733.245

1.681.960

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

10.067

10.067

10.067

10.067

10.067

10.067

Uitvoeringskosten inburgering

23.513

70.650

71.719

69.652

67.350

66.273

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen 2020

2

     
       

Stand ontwerpbegroting 2022

4.183.576

4.140.516

4.090.796

4.037.133

3.983.527

3.931.789

Licence