Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 8 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Versterken rechtsstaat (80.415)

71.012 (88,3%)

9.403 (11,7%)

Detentie algemeen (1.522)

Overige bijstand aan de landen (7.881)

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur (65.357)

34.344 (47,5%)

31.013 (52,5%)

Subsidies Caribisch Nederland (280)

Opdrachten landen (1.593)

Opdrachten versterken bestuurs -en uitvoeringskracht (1.372)

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (24.693)

Bijdrage aan medeoverheden versterken bestuurs- en uitvoeringskracht (2.950)

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties diverse bijdrage (125)

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (201.517)

201.517 (100,0%)

0 (0,0%)

  

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (4.933)

0 (0,0%)

4.933 (100,0%)

Opdrachten wederopbouw op Sint Maarten (3933)

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties (1000)

      

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

45.349

  
Licence