Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 7 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Naam artikel (€ tot. programmauitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Belastingen (€ 248,6 mln.)

€ 118,3 mln (47,6%)

€ 130,2 mln. (52,4%)

Met name (verlenging van) licenties en onderhoudscontracten voor software en hardware, en uitgaven voor papieren dienstverlening (brieven aan burgers en bedrijven)

2

Financiële markten (€ 28,0 mln.)

€ 24,2 mln. (86,6%)

€ 3,8 mln. (13,4%)

De niet-juridische verplichte uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op de aankoop van circulatiemunten.

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector (€ 618,4 mln.)

€ 171,3 mln. (27,7%)

€ 447,1 mln. (72,3%)

De niet-juridisch verplichte uitgaven betreffen met name de kapitaalinjecties InvestNL en Invest International. Deze worden bij het overeenkomen van een verzoek tot kapitaalinjectie juridisch verplicht

4

Internationale financiële betrekkingen (€ 403,0 mln.)

€ 399,7 mln. (99,2%)

€ 3,2 mln. (0,8%)

Technische assisentie kiesgroeplanden

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (€ 221,9 mln.)

€ 221,9 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

6

Btw-compensatiefonds (€ 3.663,7 mln.)

€ 3.663,7 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

9

Douane (€ 204,2 mln.)

€ 193,3 mln. (94,7%)

€ 10,9 mln. (5,3%)

Hoofdzakelijk kosten voor de inkoop van Douane specifieke middelen, bijvoorbeeld speurhonden, detectiesystemen, werktuigen, meldkamervoorzieningen en laboratoria.

11

Financiering staatsschuld (€ 34.614,6 mln.)

€ 34.598,0 mln. (99,95%)

€ 16,6 mln. (0,05%)

Met name advieskosten aan banken en uitgiftes van obligaties

12

Kasbeheer (€ 1.531,2 mln.)

€ 1.531,2 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

13

Toeslagen (€ 863,2 mln.)

€ 863,2 mln. (100%)

€ 0

Niet van toepassing

Licence