Base description which applies to whole site
+

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 63 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het ministerie van Financiën)

Naam organisatie

zbo/rwt

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie zbo onder Kaderwet

Volgende evaluatie zbo

Waarderingskamer

zbo en rwt

Artikel 1

2.381

Link

2022

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

zbo en rwt

Artikel 2

705

Link

2021

De Nederlandsche Bank (DNB)

zbo en rwt

Artikel 2

2.003

Link

2021

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

rwt

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Nederlands Bureau der Motorrijtuig-verzekeraars (NBM)

rwt

Artikel 2

0

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

zbo

Artikel 2

0

Link

2023

Stichting administratiekantoor financiële instellingen (NLFI)

rwt

Artikel 3

5.096

Evaluatieplicht niet van toepassing

Evaluatieplicht niet van toepassing

Tabel 64 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

zbo/rwt

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Kadaster

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

zbo en rwt

Artikel 1

2.045

Kamer van Koophandel

Economische Zaken en Klimaat

zbo en rwt

Artikel 1

430

RDW

Infrastructuur en Waterstaat

zbo en rwt

Artikel 1

2.900

Nationale Politie

Justitie en Veiligheid

rwt

Artikel 1

971

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Economische Zaken en Klimaat

zbo

Artikel 2

260

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Justitie en Veiligheid

zbo

Artikel 2

195

Licence