Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: Voeding van het Deltafonds en begrotingsstaat per artikelonderdeel

Tabel 36 Voeding van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

1

Investeren in waterveiligheid

 

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

7.079.764

1.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

   

504.157

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

6.438.135

1.03

Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

137.472

                   

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

2.465.060

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

464.390

401.973

559.423

479.243

225.472

358.044

251.037

408.648

387.734

219.427

142.411

97.873

369.008

136.621

113.400

4.614.704

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

320.550

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Uitgaven

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

293.233

2.03

Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

27.317

                   

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Ontvangsten

0

              

0

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

320.550

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

3

Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

3.01

Exploitatie

Uitgaven

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

113.318

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

3.144.082

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

3.257.400

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

4.02

GIV/PPS

Uitgaven

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

1.066.556

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.863.390

5.01

Apparaat

Uitgaven

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

3.719.158

5.02

Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

1.021.662

5.03

Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

1.056.997

5.04

Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

2.065.573

                   

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

‒ 5.235

              

‒ 5.235

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

357.262

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

7.868.625

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

6.09

Ten laste van begroting IenW

Ontvangsten

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

18.120.505

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

‒ 1.244.214

‒ 1.161.419

‒ 1.568.404

‒ 1.340.478

‒ 1.216.548

‒ 1.215.793

‒ 1.289.386

‒ 1.187.956

‒ 1.073.169

‒ 1.014.238

‒ 1.098.048

‒ 976.722

‒ 1.191.508

‒ 1.286.895

‒ 1.255.727

‒ 18.120.505

                   
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021 ‒ 2035

7

Investeren in waterkwaliteit

 

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

993.760

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

Uitgaven

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

565.958

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

369.466

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

58.336

                   

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Ontvangsten

488

602

             

1.090

                   
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

78.528

102.873

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

992.670

Licence