Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotings mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 37 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

   

8.951

   

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 21.913

1.887

354

1.107

‒ 196

‒ 10.911

0

4.052

   

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

101.261

99.309

96.778

2.062

11.530

12.824

13.051

75.854

   

8.951

   

Correctie ontvangst prov Overijsel

‒ 36

‒ 36

              

Covid

298

298

              

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

80.000

     

60.000

20.000

        

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

34.401

9.486

‒ 6.657

0

‒ 10.757

 

‒ 13.051

‒ 4.471

   

‒ 8.951

   

Prijsbijstelling 2021

2.275

575

704

180

33

12

302

 

469

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

35.238

10.190

‒ 6.477

33

‒ 10.745

60.302

6.949

‒ 4.002

0

0

0

‒ 8.951

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

127.471

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

28.046

‒ 25.370

8.198

29.650

30.650

650

650

‒ 5.437

‒ 90.479

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

511.688

447.367

603.369

610.321

316.645

510.113

447.202

510.391

530.430

379.923

279.998

227.195

307.620

206.428

 

Correctie ontvangst prov Overijsel

36

36

              

Covid

359

359

              

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

‒ 80.000

     

‒ 60.000

‒ 20.000

        

Desalderingen

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

131

131

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

452.851

              

452.851

IJsseldelta fase 2

13.500

  

13.500

            

Kasschuiven beheer en vernieuwing

0

‒ 4.377

‒ 7.116

‒ 8.862

‒ 1.540

11.895

‒ 14.366

‒ 13.831

‒ 14.900

‒ 14.900

‒ 15.923

14.784

14.784

14.784

24.784

14.784

Kasschuiven Overige uitgaven

0

‒ 5.801

‒ 2.599

‒ 14.567

‒ 2.654

10.566

‒ 11.144

‒ 55.098

‒ 21.543

13.870

14.222

13.481

14.690

197.680

54.504

‒ 205.607

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 34.955

‒ 8.614

6.657

0

10.757

‒ 336

13.069

4.471

0

0

0

8.951

0

0

0

Klimaatneutrale en circulaire projecten

1.512

  

756

756

           

Prijsbijstelling 2021

147.556

9.878

10.162

10.020

10.566

10.873

9.991

9.817

10.019

10.327

10.132

9.846

9.366

9.789

8.385

8.385

Programmabudget rijkskeringen

1.000

400

300

300

            

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

             

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

3.700

 

1.700

2.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

549.445

‒ 36.326

820

‒ 3.299

‒ 192

37.856

‒ 75.725

‒ 65.912

‒ 21.822

9.428

8.562

38.241

47.922

222.385

115.738

271.769

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

7.525

4.973

4.582

5.089

‒ 93

‒ 118

‒ 123

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

‒ 18

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.310

13.213

15.777

13.685

8.196

6.671

6.966

7.071

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

 

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

150

 

50

50

50

           

Extrapolatie

6.831

              

6.831

MIRT onderzoek Water

11.000

 

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

500

       

Programmabudget rijkskeringen

‒ 1.000

‒ 400

‒ 300

‒ 300

            

Samen in Transitie

‒ 100

‒ 50

‒ 50

             

Klimaatneutrale en circulaire projecten

‒ 12.500

‒ 220

‒ 3.222

‒ 4.450

‒ 4.608

           

Kasschuiven Overige uitgaven

0

     

18

‒ 18

        

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 670

‒ 2.522

‒ 3.200

‒ 2.558

2.000

2.018

1.982

500

0

0

0

0

0

0

6.831

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

632.259

559.889

715.924

626.068

336.371

529.608

467.219

593.316

537.501

386.994

287.069

243.217

314.707

213.259

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 70

323

 

‒ 3.061

           

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Desaldering Investeren Waterveiligheid

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

131

131

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

               

160.121

Kasschuif investeren in waterveiligheid

0

‒ 554

872

   

‒ 318

         

Prijsbijstelling 2021

55.837

3.722

3.723

3.723

3.722

3.723

3.723

3.722

3.722

3.722

3.722

3.723

3.722

3.722

3.723

3.723

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.302

11.582

‒ 9.380

‒ 3.598

‒ 2.512

3.535

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.853

3.854

31.788

165.200

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

 

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

Dit betreft een overboeking van 80 miljoen vanuit het HWBP 2 naar artikel onderdeel 1.01 ten gunste van de financiering van het project Markermeerdijk.

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Desaldering Investeren waterveiligheid

De aanpassing van de ontvangsten betreft met name de bijdragen Water schappen aan het HWBP conform de geactualiseerde programmering HWBP. Deze ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven binnen dit artikel.

Kasschuiven Beheer en vernieuwing

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van het versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.

Kasschuiven Overige uitgaven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de beschikbare bedragen beter in lijn te brengen met de programmering. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Renovatie monument de Vlieter op de Afsluitdijk

Dit betreft een bijdrage van € 1 miljoen van de Regio aan het renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk. Daarnaast wordt voor de renovatie € 3,7 miljoen vanuit de investeringsruimte aan dit artikel toegevoegd.

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

MIRT onderzoek Water

Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten

IJsseldelta fase 2

Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegekomen kosten N307 en Roggebotsluizen.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Tabel 38 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

      

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

30.365

22.103

37.315

40.000

40.000

18.431

15.000

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

45.567

46.979

47.193

40.934

40.934

21.487

15.934

934

1.525

      

Prijsbijstelling 2021

6.746

1.073

1.342

1.464

964

964

506

375

22

36

      

Zoetwater overboeking van artikel 5.04

25.000

 

10.000

15.000

            

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.073

11.342

16.464

964

964

506

375

22

36

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

46.640

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

573

1.470

1.970

‒ 630

‒ 1.332

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2022

0

               

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.673

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

50.240

51.647

52.343

45.723

44.571

23.687

18.134

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

51.313

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

                

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsuimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met prijsbijstelling.

Zoetwater overboeking van artikel 5.04

Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.

Tabel 39 Artikel 3 Onderhoud en vernieuwing
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

                

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 
                 

Prijsbijstelling 2021

2.605

176

176

176

176

176

176

181

171

171

171

171

171

171

171

171

Extrapolatie

7.274

              

7.274

Mutaties Miljoenennota 2022

 

176

176

176

176

176

176

181

171

171

171

171

171

171

171

7.445

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

31.693

71.846

71.967

‒ 15.875

 

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 29.000

‒ 30.000

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

178.759

210.116

232.506

171.742

245.749

132.661

135.330

177.245

171.552

149.775

298.979

289.076

233.058

226.583

 

Extrapolatie

226.583

              

226.583

Covid

 

70

              

EZK: Wind op zee 2021

6.270

6.270

              

Kasschuiven beheer en vernieuwing

0

4.377

7.116

8.862

1.540

‒ 11.895

14.366

13.831

14.900

14.900

15.923

‒ 14.784

‒ 14.784

‒ 14.784

‒ 24.784

‒ 14.784

Klimaatneutrale en circulaire projecten

10.388

220

2.622

3.694

3.852

           

Prijsbijstelling 2021

47.640

4.222

4.849

5.382

3.267

4.432

2.182

2.244

2.131

2.190

2.082

3.123

2.890

2.984

2.831

2.831

Mutaties Miljoenennota 2022

 

15.159

14.587

17.938

8.659

‒ 7.463

16.548

16.075

17.031

17.090

18.005

‒ 11.661

‒ 11.894

‒ 11.800

‒ 21.953

214.630

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

 

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

186.217

217.574

239.964

179.226

253.233

140.145

143.025

184.519

178.826

157.049

306.253

296.350

240.332

233.857

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

 

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Artikel 3 Onderhoud en vernieuwing

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuiven Beheer en vernieuwing

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De kasschuif met betrekking tot beheer en vernieuwing betreft onder andere de financiering van de versnelde vervanging van de pomp bij het gemaal IJmuiden.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Tabel 40 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

46.981

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

          

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Extrapolatie

53.107

              

53.107

Prijsbijstelling 2021

17.418

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

882

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

53.989

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 41 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

691

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 302

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

259.142

244.754

236.013

241.411

246.956

241.964

241.713

241.309

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

240.961

 

Extrapolatie

240.961

              

240.961

EZK: Wind op zee 2021

1.856

1.856

              

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Loon en prijsbijstelling 2021

79.719

5.673

5.358

5.169

5.287

5.407

5.300

5.294

5.285

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

5.278

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.433

5.193

5.004

5.122

5.242

5.135

5.129

5.120

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

5.113

246.074

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5

‒ 324

‒ 324

‒ 315

‒ 148

‒ 15

18

18

18

18

18

18

18

18

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

74.586

69.277

67.231

67.484

67.752

66.135

67.704

64.195

63.877

63.877

63.877

63.877

63.837

63.837

 

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

‒ 150

 

‒ 50

‒ 50

‒ 50

           

Extrapolatie

63.837

              

63.837

EZK KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

‒ 60

‒ 60

            

Generieke IV-kosten

458

458

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Landelijk Meetnet Water

6.174

6.174

              

Prijsbijstelling 2021

23.491

1.905

1.624

1.575

1.579

1.587

1.591

1.594

1.511

1.504

1.504

1.504

1.504

1.503

1.503

1.503

Samen in Transitie

100

50

50

             

Staf DC Programmaruimte

1.736

     

1.736

         

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

‒ 200

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.377

1.364

1.465

1.529

1.587

3.327

1.594

1.511

1.504

1.504

1.504

1.504

1.503

1.503

65.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 1.411

‒ 14.200

4.400

0

0

5.000

 

0

    

‒ 43.913

71.129

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

7.191

17.325

7.425

27.425

23.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

199.700

399.096

 

correctie extrapolatie HWBP

46

              

46

Extrapolatie

63.837

              

122.182

Generieke IV-kosten

‒ 458

‒ 458

              

IJsseldelta fase 2

‒ 13.500

  

‒ 13.500

            

Kasschuiven Overige uitgaven

0

5.801

2.166

14.623

2.679

‒ 10.461

11.269

55.220

21.543

‒ 13.870

‒ 14.222

‒ 13.481

‒ 14.690

‒ 197.680

‒ 54.504

205.607

Landelijk Meetnet Water

‒ 6.174

‒ 6.174

              

Meettechniek

‒ 15.000

 

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Prijsbijstelling

189.618

831

243

8.768

11.021

33.661

10.467

9.780

13.457

13.870

14.222

13.481

14.690

14.180

15.733

15.214

Kennisbasis NGR

4.500

 

600

800

1.300

1.800

          

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

‒ 3.700

 

‒ 1.700

‒ 2.000

            

Staf DC Programmaruimte

‒ 1.736

     

‒ 1.736

         

zoetwater extra impuls

‒ 100.000

   

‒ 10.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 15.000

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

‒ 3.691

3.691

0

0

‒ 5.000

40.000

20.000

0

0

0

0

‒ 183.500

‒ 38.771

343.049

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 14.241

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

‒ 39.400

‒ 46.500

4.400

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

20.484

30.026

81.313

108.300

111.550

119.400

120.400

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

 

Kasschuiven Overige uitgaven

0

 

433

‒ 56

‒ 25

‒ 105

‒ 125

‒ 122

        

Extrapolatie

211.800

              

211.800

Grote wateren

‒ 40.000

         

‒ 19.000

‒ 21.000

    

Meettechniek

15.000

 

5.000

5.000

5.000

           

Kennisbasis NGR

‒ 4.500

 

‒ 600

‒ 800

‒ 1.300

‒ 1.800

          

Zoetwater overboeking naar artikel 2.02

‒ 25.000

 

‒ 10.000

‒ 15.000

            

Zoetwater extra impuls

100.000

   

10.000

25.000

25.000

25.000

15.000

       

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

‒ 5.167

‒ 10.856

13.675

23.095

24.875

24.878

15.000

0

‒ 19.000

‒ 21.000

0

0

0

211.800

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

337.217

341.706

350.595

397.633

450.433

443.234

530.425

443.229

403.163

554.763

598.838

532.838

716.298

915.694

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.235

              

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

              

Mutaties Miljoenennota 2022

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

‒ 5.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

‒ 5.235

              

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Landelijk meetnet water

Het beheer van het Landelijk Meetnet Water is met de huidige budgetten niet meer mogelijk door nieuwe wettelijke verplichtingen, toename van functionaliteiten, zwaardere beveiligingseisen en de aangetrokken economische situatie wat leidt tot hogere marktprijzen. Om het LMW in stand te houden is in 2021 € 6,174 miljoen extra benodigd. Dit bedrag wordt vanuit de investeringsruimte artikel 5.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 overige uitgaven.

Grote wateren

Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.

Meettechniek

Ten behoeve van toepassing van innovatieve meettechnieken wordt € 15 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte artikelonderdeel 5.03 naar reserveringen artikelonderdeel 5.04.

Aan de hand van nieuwe meettechnieken kan aanvullende informatie worden verkregen over de toestand van het water. Door innovatieve meettechnieken om te zetten naar de meetpraktijk kan bijvoorbeeld beter bepaald worden of en welke maatregelen nodig zijn voor de waterkwaliteit.

IJsseldelta fase 2

Vanuit artikel 5.03 investeringsruimte wordt € 13,5 miljoen overgeboekt naar het project IJsseldelta fase 2 in verband met toegenomen kosten N307 en Roggebotsluizen.

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

Voor de renovatie van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.

Kennisbasis NGR

Vanaf 2022 betreft de reservering alleen de middelen voor de Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves. Het totaalbedrag van de reservering is nu € 2,7 miljoen in plaats van € 7,2 miljoen. Hetverschil van € 4,5 miljoen vloeit door het besluit terug naar de programmaruimte.

Zoetwater overboeking naar artikel 2.0

Op het artikelonderdeel ontwikkeling zoetwatervoorziening ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 en 2023. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.04. Middels deze boeking wordt € 25 miljoen van de reservering ondergebracht op het artikelondereel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening.

Zoetwater extra impuls

Vanuit de investeringsruimte wordt een impuls € 100 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028 overgeboekt naar de beleidsreservering Zoetwater.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

Tabel 42 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

 

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

159.454

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

       

‒ 50.000

‒ 20.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

 

Extrapolatie

1.225.351

              

1.225.351

EZK KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

‒ 60

‒ 60

            

EZK: Wind op zee 2021

8.126

8.126

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Covid

727

727

              

MIRT onderzoek Water

11.000

 

1.000

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

500

       

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Prijsbijstelling 2021

482.724

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

31.071

30.541

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

‒ 200

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

31.021

23.839

36.347

34.954

59.450

32.906

32.906

31.406

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

30.906

1.255.727

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Extrapolatie

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2035 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

EZK: Wind op zee 2021

Dit betreft een vergoeding van EZK voor de interne en externe kosten in 2021 van de opdracht Wind op zee.

MIRT onderzoek Water

Voor de financiering voor het thema Landbouw Wateren en Voedsel binnen de Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid en het project Water4all wordt € 11 miljoen vanuit hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid overgeheveld naar artikel 1.01.03 Studiekosten

Prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 43 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
 

Totaal mutatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 47.779

‒ 17.660

35.936

10.699

‒ 8.123

‒ 7.063

36.035

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

45.516

70.987

82.278

65.890

77.021

86.277

124.392

        

Loon- en prijsbijstelling 2021

12.997

1.071

1.671

1.937

1.551

1.813

2.031

2.923

        

Klimaatneutrale en circulaire projecten

600

 

600

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.071

2.271

1.937

1.551

1.813

2.031

2.923

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

 

46.587

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

     

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 5.429

‒ 2.933

‒ 5.626

‒ 34.492

10.891

33.680

48.590

12.652

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

12.853

21.266

25.684

39.822

40.423

54.680

69.590

33.652

21.000

2.000

     

Grote wateren

40.000

         

19.000

21.000

    

Prijsbijstelling 2021

8.496

303

501

604

938

951

1.287

1.638

792

494

494

494

    

Mutaties Miljoenennota 2022

 

303

501

604

938

951

1.287

1.638

792

494

19.494

21.494

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

13.156

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

49

‒ 11.000

‒ 13.000

‒ 14.000

7.513

2.000

2.000

        

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

0

               

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

19.273

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

77.642

100.703

114.062

116.712

126.957

142.957

195.982

33.652

21.000

2.000

0

0

0

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

79.016

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

57

              

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

431

602

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

             

Mutaties Miljoenennota 2022

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

488

602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

57

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

488

602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranch 2021 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Grote wateren

Vanuit de beleidsreservering artikelonderdeel 5.04 wordt voor de uitvoering van het programma Grote Wateren € 40 miljoen overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit, waar het volledige PAGW maatregelenpakket 2de tranche is geprogrammeerd.

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Vanuit artikel 1.03 Studiekosten wordt € 12,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 11,9 miljoen) en 7.01 Kaderrichting water (€ 0,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering klimaatneutrale en circulaire projecten. Deze middelen zullen in hoofdzaak voor duurzame kustsuppletie worden ingezet.

Licence