Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 96 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Naam organisatie12

zbo/rwt

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (* €1.000)

Uitgevoerde evaluatie zbo onder Kaderwet

Volgende evaluatie zbo

APK-erkenninghouders

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS)

zbo en rwt

97

n.v.t.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z00679&did=2020D01433

2026

Bevoegde Autoriteiten Rijnvaart

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t. (EZ)

 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)*

zbo en rwt

14

957

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D38364&did=2018D38364

2022

College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

zbo en rwt

22

1.023

Evaluatieplicht n.v.t. (EZ)

 

Commissie m.e.r.

rwt

13

0

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)*

zbo en rwt

14

n.v.t.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/12/aanbieding-rapport-wettelijke-evaluatie-aan-tweede-kamer

2021

Havenbeheerders

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting VAM (IBKI)*

zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D44534&did=2018D44534

2023

Keuringsartsen Scheepvaart

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Explosieven

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Kabelbaaninstallaties

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

KIWA

rwt

div.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Klassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965 en Binnenvaart

zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)*

zbo en rwt

17

100

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D45470&did=2019D45470

2024

Nederlands Loodswezen BV

rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

div.

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)*

zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/08/wettelijke-evaluatie-niwo-2013-2018

2024

ProRail

rwt

13. MF

2.465.000

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

zbo en rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Rijkshavenmeester Rotterdam en Amsterdam

zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Airport Coordination Netherlands (ACNL)*

zbo

n.v.t.

n.v.t.

Per 1 april 2020 publiekrechtelijk zbo

2025

Stichting Buisleidingenstraat Nederland (LSNed)

rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting Milieukeur (SMK)

zbo

21

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

rwt

18

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 

VTS-operators

zbo en rwt

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatieplicht n.v.t.

 
1

Organisaties met een (*) zijn onder de werking van de Kaderwet zbo’s gebracht. Een groot aantal organisaties is deeltijd-zbo/-rwt. '

2

Het overgrote deel van de onder IenW ressorterende zbo's wordt gefinancierd uit tarieven.

Licence