Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 147 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

 

Naam Subsidie (regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

            
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water 4 (HGIS)

2.847

500

0

0

0

0

0

2020

nvt

2021

  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten subsidieregeling stedelijke delta's

2.503

2.000

0

0

0

0

0

   
  

Subsidieregeling Partners voor Water 5 (HGIS)

0

0

        
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten subsidieregeling Partners voor Water 5

0

0

        
  

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021

400

400

0

0

0

0

0

2016

2021

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling Delta Alliance 2016–2020

0

0

0

0

   

nvt

2020

2020

  

Subsidieregeling voor Ontwikkelingssamenwerking (Unie van Waterschappen, Blue Deal)

2.900

1.400

0

0

0

0

0

   
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2022

 

Overig

           
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

4.986

13.866

0

0

0

0

0

  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Programma Partners voor Water 5 (HGIS)

0

0

11.252

11.252

11.252

11.252

11.252

 

Begroting

           
  

Provincie Friesland - Regiecollege Waddengebied

95

69

69

69

69

69

69

2014

**

 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

306

60

0

0

0

0

0

*

*

  

Stichting Deltares - Bouw GeoCentrifuge

1.040

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

0

66

0

0

0

0

0

*

*

  

Totaal artikel

15.077

18.361

11.321

11.321

11.321

11.321

11.321

   

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

            
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

8.114

10.631

5.111

5.111

4.661

2.497

2.497

nvt

2022

2022

 

Besluit

           
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Bedrijvenregeling

1.178

4.150

14.141

20.255

15.248

13.408

9.150

2015

2020

2024

  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Collectieve saneringen

910

850

850

850

850

850

850

2015

2020

2024

  

Totaal artikel

10.202

15.631

20.102

26.216

20.759

16.755

12.497

   

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

            
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling Fietsersbond

582

612

612

612

612

612

612

2016

2021

2021

  

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

125

130

112

13

0

0

0

nvt

2021

2021

  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - VVN

3.868

3.944

3.944

3.944

3.944

3.944

4.029

2017

2023

2023

  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - SWOV

3.984

4.131

4.131

4.131

4.131

4.132

4.365

2017

2023

2023

  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - Team Alert

1.002

807

807

807

807

807

834

2017

2023

2023

  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

14.362

23.389

16.172

9.147

4.250

0

0

nvt

2022

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

843

756

756

756

756

756

0

nvt

2024

2024

  

Subsidieregeling LNG

2.089

4.152

1.840

0

0

0

0

nvt

2022

2021

  

Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

11.809

22.400

4.700

0

0

0

0

nvt

2025

2025

  

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's

0

16.500

5.500

3.300

2.000

0

0

nvt

2026

2026

 

Begroting

           
  

St. Wandelnet

255

250

250

250

25

0

0

**

**

  

St. Fietsplatfom

273

250

250

250

25

0

0

**

**

  

Coalitie Anders Reizen

0

180

200

200

200

20

0

   
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

340

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

0

417

264

120

1

 

0

*

*

  

Incidentele subsidies 14.03 Mobiliteit en Gebieden

0

1.006

100

100

100

0

0

*

*

  

Totaal artikel

39.532

78.924

39.638

23.630

16.851

10.271

9.840

   

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

            
 

Wet

           
  

NS - Intercityverbinding Dordrecht-Breda

1.440

1.460

0

0

0

0

0

   
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

660

2.740

2.576

1.396

0

0

0

2020

nvt

2022

  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

121

121

121

121

0

0

0

   
  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting Rocov Fryslân inzake consumenteninspraak Friese Waddenveren 2017–2021

12

12

12

12

12

12

12

nvt

2021

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

240

249

249

208

208

208

208

nvt

2022

2022

  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

14.000

18.403

18.054

12.247

0

0

0

nvt

2021

2023

  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling stimulering spoorgoederenvervoer

109

121

121

121

0

0

0

   
  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020

350.737

87.684

0

0

0

0

0

nvt

2022

2020

  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

0

1.759.241

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

0

1.000

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

 

Begroting

           
  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - OV-loket 2019-2021

337

320

320

320

320

320

320

**

**

  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - Beleidsondersteuning 2016-2018; 2019-2021

252

285

226

226

226

226

226

**

**

  

Verkeersverbund Rhein-Ruhr - exploitatie Regional Expres 13

250

250

250

250

250

250

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

NS Reizigers BV - Sociale Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

*

*

  

NS- Samenloop Twente

0

0

0

0

0

0

0

*

*

  

NS - Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV)

616.025

154.006

0

0

0

0

0

*

*

  

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

501

2.699

2.103

1.558

1.501

94

94

*

*

  

Totaal artikel

984.684

2.028.592

24.032

16.459

2.517

1.110

860

   

Artikel 17 Luchtvaart

            
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling KDC (Knowledge Development Centre)

37

39

40

40

40

40

40

2017

2022

2022

  

Regeling Bijdrage onderwerken graanresten

1.361

1.640

1.863

0

0

0

0

2016

2022

2022

 

Begroting

           
  

Bijdrage Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) / Omgevingsraad Schiphol (ORS)

264

265

268

268

268

269

269

**

**

  

Bijdrage commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis

140

281

283

283

284

258

257

**

**

  

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio - Leefomgeving Schiphol

400

401

0

0

0

0

0

**

**

  

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg - klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

75

75

75

75

75

75

**

**

  

Stichting Avi-Assist - Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

50

51

52

0

0

0

0

**

**

  

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V. - Luchtverkeersdienstverlening Bonaire

691

427

431

0

0

0

0

**

**

  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Leefbaarheidsfonds Eindhoven

0

50

50

50

50

0

0

**

**

  

St. Abrel - Bewonersbelangen

37

53

40

2

2

5

5

**

**

  

Bijdrage Luchthaven Eindhoven overleg

0

70

70

70

70

70

70

**

**

 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

25

2.312

2.508

0

0

0

0

*

*

  

Totaal artikel

3.080

5.664

5.680

788

789

717

716

   

Artikel 18 Scheepvaart en havens

            
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

500

0

0

0

0

 

0

2018

nvt

2017

  

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

0

0

0

0

0

0

2018

2020

2019

  

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017-2021

1.764

0

0

0

0

0

0

nvt

2021

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020–2021

0

3.500

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

  

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025

0

20.500

20.000

18.000

16.000

5.000

4.000

nvt

2025

2025

  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

0

1.500

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

 

Begroting

           
  

St, Waterrecreatie Nederland - Basisvisie Recreatietoervaart Nederland

0

0

0

0

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

NWO - Subsidie Topsector Logistiek

0

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Zero Emission Services BV - Modular Energy Concept

5.440

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

81

80

80

80

80

80

0

*

*

  

Totaal artikel

7.785

25.580

20.080

18.080

16.080

5.080

4.000

   

Artikel 19 Uitvoering Internationaal- en Milieu Beleid

            
 

Regeling

           
  

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

435

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2020

  

Projectstimuleringsregeling Interreg V

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2020

  

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

0

1.620

1.622

1.622

247

247

248

   
 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 19.02 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

30

23

0

0

0

0

0

*

*

  

Totaal artikel

465

1.643

1.622

1.622

247

247

248

   

Artikel 21 Duurzaamheid

            
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

1.858

629

629

629

629

629

629

2015

2020

2021

  

Subsidieregeling SMK 2018

0

0

0

0

0

0

0

2014

2020

2018

  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

16.033

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

  

Regeling nationale EZ-subsidies -Bijlage 4.2.1 (Chemische recycling kunststoffen)

25

0

0

0

0

0

0

   
  

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2024

2023

  

Subsidieregeling Circulaire Economie

1.360

0

0

0

0

0

0

 

2025

2025

 

Begroting

           
  

TKI Click NL - Programma CIRCO

2.000

1.000

0

0

0

0

0

**

**

  

Stichting Repair Cafe's - Infrastructuur voor Repair

100

100

0

0

0

0

0

**

**

  

Het Groene Brein i.s.m. MVO Nederland - Versnellingshuis Nederland Circulair!

0

600

600

400

400

400

0

**

**

  

Stichting DSFW Foundation - Consumenteninformatie Duurzame Mode

30

30

0

0

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

Programma CIRCO en Nederland Circulair

185

0

0

0

0

0

0

*

*

  

IPO, VNG, UvW en Klimaatverbond - CO2-schaduwbeprijzing

200

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Nederland Circulair - Versnellingshuis

270

0

0

0

0

0

0

*

*

  

St. Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics - Realisatie en exploitatie van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics

0

0

0

0

0

0

0

*

*

  

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

644

21.940

20.066

12.185

12.185

12.187

12.224

*

*

  

Totaal artikel

22.706

24.299

21.295

13.214

13.214

13.216

12.853

   

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

            
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2020

2019

  

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

1.580

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

nvt

2021

2021

  

Subsidieregeling VeiligheidNL

231

180

180

180

180

180

180

nvt

2022

2022

  

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

1.940

0

0

0

0

0

0

nvt

 

2020

  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

0

26.957

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

 

Begroting

           
  

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Fonds Asbestdaken

3.400

0

6.000

2.500

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

Vereniging Omgevingsdienst NL - Uitvoering versterking omgevingsveiligheid

2.284

1.317

3.160

3.160

3.160

3.169

0

*

*

  

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

88

201

209

177

177

177

178

*

*

  

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

2.185

1.730

2.231

1.276

1.117

1.229

726

*

*

  

Totaal artikel

11.709

32.385

13.780

9.293

6.634

6.755

3.084

   

Artikel 97 Algemeen Departement

            
 

Wet

          
  

Nederlands Normalisatie Instituut - Normalisatiewerkzaamheden radioactiviteitsmetingen 2013 ‒ 2017

0

0

0

0

0

0

0

 

Besluit

          
  

COVRA N.V. - Onderzoeksprogramma Eindberging Nucleair Afval (OPERA)

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2019

2009

 

Regeling

          
  

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 

Begroting

           
  

NWO - Programma Duurzame Logistiek

0

0

0

0

0

0

0

**

**

  

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

0

0

0

0

0

0

**

**

  

Van Citters Beheer BV - Sanering Thermphos

6.700

0

0

0

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

0

12

395

395

377

377

377

*

*

  

Totaal artikel

7.700

262

395

395

377

377

377

   
             
  

Totaal Subsidies (regelingen)

1.102.939

2.231.340

157.945

121.018

88.789

65.849

55.796

   
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

0

26.957

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

 

Begroting

           
  

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Fonds Asbestdaken

3.400

0

6.000

2.500

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

Vereniging Omgevingsdienst NL - Uitvoering versterking omgevingsveiligheid

2.284

1.317

3.160

3.160

3.160

3.169

0

*

*

  

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

88

201

209

177

177

177

178

*

*

  

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

2.185

1.730

2.231

1.276

1.117

1.229

726

*

*

  

Totaal artikel

11.709

32.385

13.780

9.293

6.634

6.755

3.084

   

Artikel 97 Algemeen Departement

            
  

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

250

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 

Begroting

           
  

NWO – Programma Smart Urban Regions of the Future (SURF)

750

0

0

0

0

0

0

**

**

  

Van Citters Beheer BV - Sanering Thermphos

6.700

0

0

0

0

0

0

**

**

 

Incidenteel

           
  

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

0

12

395

395

377

377

377

*

*

  

Totaal artikel

7.700

262

395

395

377

377

377

   
             
  

Totaal Subsidies (regelingen)

1.102.939

2.231.340

157.945

121.018

88.789

65.849

55.796

   

Toelichting

1) Een * in deze kolom betreft een incidentele subsidie, een ** een begrotingssubsidie. Voor deze subsidies geldt geen periodieke evaluatieplicht.

2) Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

3) Nieuwe regeling, publicatie in de loop van 2021.

4) Nieuwe regeling, publicatie in de loop van 2021; de middelen staan op regel RVO - PVW5.

5) De programmamiddelen voor de programma's Partners voor Water worden op het subsidie-artikel verantwoord.

6) Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

7) Deze subsidie is verstrekt op grond van de Kaderwet EZ-subsidies. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Licence