Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Tabel 23 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Begrotings- artikel

Naam subsidieregeling

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

 

1.1.

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

1.654

1.138

2.968

0

0

0

0

 

2023

2023

 

1.1.

Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018 ‒ 2022

3.004

2.694

10.533

0

0

0

0

 

2023

2022

 

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

6.962

5.229

10.064

7.417

6.836

532

0

2017

2022

2022

 

1.2.

DHI regeling

4.217

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

2018

2022

2023

 

1.2.

Dutch Trade and Investment Fund

13.209

7.500

0

0

0

0

0

 

2023

2022

 

1.2.

SIB regeling

3.323

4.400

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2020

2025

2022

 

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

13.835

17.702

18.602

18.602

18.602

18.602

18.602

2017

2022

2022

 

1.3.

DHI regeling

3.874

1.494

2.622

0

0

0

0

2018

2022

2023

 

1.3.

Dutch Good Growth Fund

11.776

0

0

0

0

0

0

2020

N.v.t.

2017

 

1.3.

FMO - IDF infrastructuurfonds voor de MOL's

30.000

0

20.000

20.000

27.496

0

0

2018

2023

2017

 

1.3.

FMO MASSIF

1.850

0

0

0

0

0

0

2021

2027

2026

 

1.3.

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

3.217

0

4.489

250

0

0

0

 

2022

2021

 

1.3.

Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022

2.735

1.827

7.340

0

0

0

0

 

2023

2023

 

1.3.

LEAD

289

0

0

0

0

0

0

 

2024

2021

 

1.3.

OS pilot 2g@there

134

0

0

0

0

0

0

2018

2022

2015

 

1.3.

Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

7.026

1.301

6.089

0

0

0

0

2017

2021

2014

(1)

1.3.

PSD Apps

3.302

0

6.717

0

0

0

0

2017

2022

2014

 

1.3.

Subsidieregeling BZ 2006

107.484

52.796

111.193

68.195

46.454

34.470

115.132

2017

2022

2022

 

1.3.

Subsidieregeling internationaal excelleren in verband met de invoering van de Transitiefaciliteit

464

0

0

0

0

0

0

2018

2021

2017

(2)

2.1.

Drylands Soudan-Sahel Program

2.000

7.521

11.236

11.136

9.923

6.548

51.637

 

2024

2030

 

2.1.

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

8.924

1.254

6.104

1.703

1.021

0

0

 

2022

2021

 

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

94.408

23.050

95.958

26.469

14.515

3.497

1.884

2017

2022

2022

 

2.2.

Fonds Duurzaam Water

10.177

2.377

31.920

0

0

0

0

2020

n.v.t.

2020

 

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

59.290

27.534

55.944

32.531

16.562

3.689

3.100

2017

2022

2022

 

2.3.

Access to Energy Fund (AEF)

15.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

2018

2023

2022

 

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

56.159

39.352

83.154

40.473

10.144

4.068

1.698

2017

2022

2022

 

3.1.

SRGR Partnerschap Fonds 2021–2025

24.010

12.897

40.643

41.412

40.760

35.431

1.971

 

2026

2025

 

3.1.

SRGR partnerschappen

34.273

5.088

23.746

22.986

18.355

842

0

 

2022

2020

 

3.1.

Subsidieregeling BZ 2006

138.128

22.756

84.728

19.792

12.780

9.895

2.265

2017

2022

2022

 

3.2.

Flow 2016-2020

12.725

0

0

0

0

0

0

 

2022

2020

 

3.2.

Leading from the South

20.322

1.617

14.277

16.417

15.743

12.657

655

 

2022

2025

 

3.2.

Power of Women

0

12.369

13.179

12.322

11.734

3.773

184

 

2026

2025

 

3.2.

Subsidiekader vrouwen, vrede en veiligheid

164

98

25

0

0

0

0

 

2022

2019

 

3.2.

Subsidieregeling BZ 2006

2.040

1.112

651

485

472

0

0

2017

2022

2022

 

3.2.

Women, Peace and Security

0

7.190

7.722

6.671

5.947

1.955

101

 

2026

2025

 

3.3.

NGO’s Corona crisis

2.808

0

0

0

0

0

0

 

2022

2021

(3)

3.3.

Power of Voices Partnerschappen

73.226

68.190

166.749

165.745

156.884

122.256

6.043

 

2026

2025

 

3.3.

Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden

98.066

0

0

0

0

0

0

2019

 

2020

 

3.3.

Subsidieregeling BZ 2006

4.408

12.391

20.288

19.306

17.393

7.566

2.580

2017

2022

2022

 

3.3.

Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021

1.150

0

0

0

0

0

0

 

2022

2021

 

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

1.870

1.518

1.425

300

0

0

0

2017

2022

2022

 

4.1.

Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021

72.290

55.675

3.672

0

0

0

0

 

2022

2021

 

4.1.

Subsidieregeling BZ 2006

40.171

7.897

8.292

4.839

918

187

0

2017

2022

2022

 

4.2.

Migratie en Ontwikkeling 2019–2022

9.898

1.167

3.746

1.052

179

0

0

 

2023

2022

 

4.2.

NGO’s Corona crisis

2.920

0

0

0

0

0

0

 

2022

2021

(3)

4.2.

Subsidieregeling BZ 2006

5.910

42

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

 

4.3.

Adressing Root Causes Fund 2016 ‒ 2021

10.155

1.742

2.269

0

0

0

0

2020

2022

2021

 

4.3.

Mensenrechtenfonds 2019-2021

126

0

0

0

0

0

0

 

2022

2022

 

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

47.755

10.320

20.847

15.274

9.002

4.579

1.000

2017

2022

2022

 

4.3.

Wederopbouw 2012- 2015

221

0

0

0

0

0

0

2017

 

2015

 

5.1.

Subsidieregeling BZ 2006

465

1.206

182

81

81

36

0

2017

2022

2022

 

5.2.

Subsidieregeling BZ 2006

5.526

1.241

7.526

4.569

1.481

600

0

2017

2022

2022

 
 

Totaal subsidieregelingen

1.072.939

425.085

916.798

569.927

455.183

278.083

213.752

    

(1) : De subsidieregeling PSI is beëindigd in 2014 en de eindevaluatie is afgerond in 2017. De evaluatie van de uitvoering van PSI na die datum vormt onderdeel van de Beleidsdoorlichting BHOS art 1 die in 2021 wordt afgerond. Geleerde lessen uit de evaluatie van 2017 zijn meegenomen in het Dutch Good Growth Fund (DGGF), de opvolger van PSI.

(2): De Transitiefaciliteit is beeindigd in 2018 en de eindevaluatie is afgerond in 2021. De evaluatie van de uitvoering van de Transitiefaciliteit na die datum vormt onderdeel van de Beleidsdoorlichting BHOS art 1 die in 2021 is afgerond.

(3): De subsidieregeling NGO's Corona crisis is een regeling die is ingezet om budget binnen bestaande subsidieovereenkomsten te heralloceren voor de aanpak van de Corona crisis. De evaluatie van deze geheralloceerde budgetten gebeurt binnen de evaluaties van de afzonderlijke subsidieovereenkomsten

Licence