Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.882

0

2.882

     
 

Uitgaven

2.882

0

2.882

     

6.0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.882

0

2.882

 

Institutionele inrichting

2.882

0

2.882

 

Kabinet Gouverneur Aruba

2.882

0

2.882

     
 

Ontvangsten

60

0

60

     
Licence