Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

0

0

0

    

Uitgaven

0

0

0

    

Subsidies (regelingen)

0

0

0

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling

0

 

0

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

NGF - project Digitaliseringsimpuls onderwijs Nl bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Impuls Open Leermateriaal bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZK

0

 

0

NGF - project Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren bijdrage OCW

0

 

0

NGF - project DUTCH bijdrage VWS

0

 

0

NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW

0

 

0

NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting OCW

0

 

0

NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW

0

 

0

Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route

0

 

0

    

Ontvangsten

0

0

0

Tabel 5 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

   

waarvan overige verplichtingen

0

 

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties op dit artikel.

Licence