Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Op artikel 2 is in 2023 circa € 46,9 mln. meer verplicht dan begroot. De uitgaven zijn circa € 2,0 mln. hoger uitgevallen. Aan ontvangsten is € 2,4 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget met circa € 46,9 mln. is veroorzaakt doordat er in 2023 meerdere langlopende contracten zijn vastgelegd terwijl hier geen verplichtingenbudget voor was. Dit is in de veegbrief in december 2023 (Kamerstukken II, 2023/2024, 36410-VII, nr. 84) gemeld aan de Tweede Kamer. Echter is in de veegbrief aangegeven dat het verplichtingenbudget overschreden zou worden met 63 mln. Het is verschil komt voornamelijk door het minder aangaan van meerjarige contracten.

Op het uitgavenbudget vindt een overschrijding plaats van circa € 2 mln. ten behoeve van uitgaven voor operaties.

De meer ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op meer verrichte veiligheidsonderzoeken voor andere (overheids-)organisaties door de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO), het samenwerkingsverband tussen de AIVD en de MIVD.

Licence