Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.7 Overzicht coronamaatregelen

Tabel 6 Coronamaartegelen

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Relevante Kamerstukken1

Corona-gerelateerde kosten

60,0

140,0

   

Tijdelijke coronabanen

 

35,0

   

DGCovid-19

5,0

13,7

20,6

 

Kamerstukken II, 2021-2022 36120-VI nr. 1

Coulanceregeling rijbewijzen

3,0

0,1

   

Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

69,0

    

Bijstelling raming ontvangsten

 

19,9

   

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindiging 2021

 

0,6

3,9

3,0

Kamerstukken II, 2021-2022 35925-VI nr. 21

Forensische zorg

  

6,0

 

Kamerstukken II, 2021-2022 36120-VI nr. 1

Regeling bedrijvenschade coronarellen

 

0,6

   

Handhaving coronatoegangsbewijs

 

45,0

34,0

 

Kamerstukken II, 2021-2022 35925-VI, nr. 123

Handhaving coronatoegangsbewijs

  

35,0

 

Kamerstukken II, 2021-2022 36030-VI, nr. 1

1

voor de relevante Kamerstukken voor het jaar 2020 wordt verwezen naar het jaarverslag 2020 () en voor het jaar 2021 wordt verwezen naar het jaarverslag 2021 ()

DGCovid-19

Het budget voor het jaar 2022 betreft de kosten voor de crisiscommunicatie en de apparaatskosten voor DG Covid.

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindiging

Het kabinet heeft tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om een brede aanpak van bedrijfsbeëindigingen te faciliteren voor ondernemers die mede als gevolg van COVID-19 willen stoppen met hun bedrijfswerkzaamheden (Kamerstukken II 2020–2021 35 420, nr. 314).

Forensische zorg

Het betreft de meerkosten die in 2022 in de Forensische zorg worden gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.

Handhaving coronatoegangsbewijs

De extra middelen die voor 2022 aan de begroting worden toegevoegd worden ingezet voor de ondersteuning van de niet-essentiële dienstverlening en niet-essentiële detailhandel bij de controle op het Coronatoegangsbewijs.

Licence