Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 2 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven (bedragen x1000)

Art. Nr.

Naam artikel

 

Juridisch verplicht

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Inzet

232.925

38.007

194.918

De aard van dit artikel maakt dat een groot deel nog niet-juridisch verplicht is. Het betreft de voorziening HGIS voor het aangaan van nieuwe missies en verlengen van bestaande missies

16%

84%

2

Koninklijke Marine

1.017.361

824.005

193.356

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (oefenvaardagen, operationele zaken) en overige personele en materiële exploitatie.

81%

19%

3

Koninklijke Landmacht

1.696.487

1.328.233

368.254

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (het inhuren van oefen- en schietterreinen, operationele zaken) en overige personele en materiële exploitatie

78%

22%

4

Koninklijke Luchtmacht

778.887

600.393

178.494

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor gereedstelling (het inhuren van oefen- en schietterreinen, operationele zaken) en overige personele en materiële exploitatie.

77%

23%

5

Koninklijke Marechaussee

614.826

482.958

131.868

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor de overige personele en materiële exploitatie voor alle districten van de KMar.

79%

21%

7

Defensie Materieel Organisatie

672.061

470.453

201.608

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor operationele zaken (brandstof) en overige personele en materiële exploitatie

70%

30%

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.338.383

763.046

575.337

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor energie en water en de overige personele en materiële exploitatie (opleidingen, werving en selectie, ondersteuning personeel op buitenlandse posten, sociaal beleidskader).

57%

43%

9

Algemeen

187.215

4.231

182.984

Het niet-juridisch verplichte deel van de uitgaven is bestemd voor bijdragen aan kennisinstituten, (inter)nationale organisaties en schadevergoedingen.

Licence